O nas

Ruch Kontroli Wyborów pilnuje prawidłowego przebiegu wyborów

 • szkoli wyborców, członków komisji i mężów zaufania w zakresie ich praw i obowiązków oraz przeciwdziałania fałszerstwom wyborczym;
 • obsadza komisje wyborcze uczciwymi, kompetentnymi osobami oraz kieruje mężów zaufania do pilnowania prac komisji w Polsce i poza granicami;
 • archiwizuje zdjęcia lub skany protokołów wyborczych z poszczególnych komisji w systemie www.siepoliczymy.pl;
 • liczy wyniki wyborów niezależnie od PKW poprzez system www.siepoliczymy.pl, w miarę przekazywania przez wolontariuszy wyników do systemu;
 • udziela informacji dotyczących wyborów, porad prawnych i pomaga w ściganiu przestępstw wyborczych;
 • pomaga organizacjom międzynarodowym oraz dziennikarzom zainteresowanym obecnością w Polsce podczas wyborów w załatwieniu koniecznych formalności i kontakcie z komisjami wyborczymi;
 • prowadzi kampanie medialne na rzecz przestrzegania prawa i procedur wyborczych;
 • interweniuje w kwestii zmian prawa wyborczego: kodeksu wyborczego oraz ordynacji wyborczej.

Potrzebujemy

 • osób chętnych do pracy w komisjach wyborczych;
 • osób chętnych do pełnienia funkcji męża zaufania;
 • koordynatorów pracy w 51 okręgach wyborczych;
 • koordynatorów pracy w 380 powiatach;
 • wolontariuszy do fotografowania protokołów i przesyłania wyników;
 • doświadczonych działaczy do prowadzenia szkoleń w zakresie obowiązków członka komisji i męża zaufania;
 • wsparcia informatycznego;
 • wsparcia medialnego;
 • zasilenia funduszy przeznaczonych na w/w działalność.