Formuła RKW

Informujemy wolontariuszy i koordynatorów, obecnych i chętnych do współpracy, że RKW działa nieprzerwanie i bez zmian w poprzedniej otwartej formule obywatelskiego, ponadpartyjnego ruchu.

Każda osoba pragnąca wspomóc wspólne wysiłki zmierzające do skontrolowania uczciwości wyborów może to zrobić bez jakichkolwiek warunków wstępnych ze strony Ruchu Kontroli Wyborów, którego istota opiera się na masowości i dobrowolnej współpracy wielu podmiotów, wspólnie tworzących zdecentralizowaną strukturę, nie narzucającą żadnych ograniczeń i pozwalającą zachować pełną autonomię.

W imieniu RKW
Hanna Dobrowolska, Krajowy Koordynator RKW, Solidarni 2010
Józef Orzeł, Krajowy Koordynator RKW, Klub Ronina

Stanowisko Społecznego Ruchu Kontroli Wyborów w sprawie nowopowołanego Stowarzyszenia RKW RKW-RKW.
Oświadczenie z dnia 25 czerwca 2015.

Szanowni Państwo!
Wolontariusze, Współpracownicy oraz Sympatycy Ruchu Kontroli Wyborów

Komunikaty i doniesienia o przekształceniu społecznego Ruchu Kontroli Wyborów w Stowarzyszenie RKW Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy nie opisują należycie zaistniałej sytuacji i są mylące dla tysięcy wolontariuszy zaangażowanych w szeroki, społeczny ruch, który swoją siłę czerpał do tej pory z oddolnej, obywatelskiej aktywności.

Wobec powyższego niezbędne jest wyjaśnienie: Ruch Kontroli Wyborów to wiele tysięcy wolontariuszy i kilkuset koordynatorów powiatowych i wojewódzkich w całej Polsce, którzy zaangażowali się w pracę komisji wyborczych i proces liczenia głosów. Członkami założycielami Stowarzyszenia RKW RKW-RKW jest grupa kilkudziesięciu koordynatorów – uczestników spotkania 20 czerwca 2015 r. w Częstochowie, które zwołane zostało przez Panów Marcina Dybowskiego (reprezentującego Krucjatę Różańcową) i Jerzego Targalskiego, bez poinformowania pozostałych sygnatariuszy społecznego Ruchu Kontroli Wyborów o tym, że w planie mają powołanie stowarzyszenia i przekształcenie ruchu w organizację. W porządku obrad jedynie przewidziano punkt: „Dyskusja na temat przyszłości i zadań RKW – wypowiedzi koordynatorów okręgowych i powiatowych”.

Tuż przed wystąpieniami koordynatorów pan Targalski zaproponował przekształcenie RKW w stowarzyszenie. Pod koniec dyskusji, pan Dybowski rozdał obecnym wydrukowany statut stowarzyszenia, a pan Targalski zażądał jego uchwalenia i natychmiastowego wyboru władz.

Sposób powołania stowarzyszenia kłóci się z zasadą jawnego, publicznego działania. Wobec braku wcześniejszej informacji o planach utworzenia stowarzyszenia zabrakło wielu zwolenników zachowania dotychczasowego, spontanicznego i nieformalnego charakteru RKW, kierowanego przez koordynatorów terenowych i tematycznych, a nie zarząd działający poprzez nakazy. Przyjechali głównie zwolennicy tworzenia nowej struktury, natomiast zabrakło sygnatariuszy Aktu Założycielskiego. Dlatego nowo utworzone stowarzyszenie nie może być w żaden sposób uznane za reprezentatywne dla całości Ruchu Kontroli Wyborów.

Dostrzegając potrzebę pracy na rzecz uczciwości wyborów w Polsce, życzymy Stowarzyszeniu 3xRKW powodzenia w efektywnym, etycznym i skutecznym działaniu na rzecz Polski. Jednak uważamy, że idea powołania stowarzyszenia odbiega od pierwotnych ustaleń, zawartych w Akcie Założycielskim RKW z dnia 21 lutego 2015 r., tj. aktywizacji społecznej na rzecz uczciwych wyborów. Ruchem społecznym nie można kierować odgórnie i nakazowo.

Sugerowana w nazwie stowarzyszenia „kontrola władzy” i wymowa tego w przedstawionym statucie powoływanej organizacji jest odejściem od działalności społecznej na rzecz działalności politycznej – bo nie można władzy kontrolować inaczej, jak poprzez działalność polityczną, prędzej czy później – w formie partii opozycyjnej. Tymczasem u podstaw powołania RKW było społeczne poruszenie obywateli pragnących przywrócić uczciwe państwo i jego najważniejszy demokratyczny akt publiczny – wybory. Mimo różnych poglądów politycznych jednoczyła ich ponadpartyjna, spontaniczna chęć działalności społecznej na rzecz przypilnowania uczciwości wyborów. Tylko w dotychczasowym, oddolnym i spontanicznym charakterze RKW upatrujemy siłę i skuteczność naszych działań, o czym mogliśmy się przekonać podczas wyborów Prezydenta RP.

Społeczny Ruch Kontroli Wyborów działa nadal. Przedstawiciele Klubu Ronina oraz Solidarnych 2010 opowiadają się zdecydowanie za kontynuowaniem działalności w dotychczasowej formule ruchu, będącego ewenementem na skalę światową, który odegrał historyczną rolę w budowie demokracji w Polsce. Po raz pierwszy od 1946 roku (za wyjątkiem wyborów 4 czerwca 1989) nie udało się przeciwnikom wolności skutecznie zafałszować wyniku wyborów, ponieważ zapobiegła temu obywatelska aktywność. Dziękujemy wszystkim, którzy pracą i zaangażowaniem przyczynili się do wspólnego sukcesu. Razem możemy więcej !

Nadal będziemy poszukiwać koordynatorów terenowych i wolontariuszy, aby pracować na rzecz uczciwych wyborów. Przed nami kolejne i trudniejsze wyzwania: kontrola referendum oraz wyborów parlamentarnych. Przez najbliższe kilka miesięcy nie będziemy się zajmować niczym innym.

Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi, także z członkami nowego Stowarzyszenia 3xRKW. Gwarantujemy wzajemne poszanowanie suwerenności i niezależności aktywistów społecznego Ruchu Kontroli Wyborów, nacisk na swobodę inicjatywy oddolnej i podejmowanie najważniejszych decyzji w drodze konsensusu wszystkich zainteresowanych.

Apelujemy o włączenie się do niezależnego systemu liczenia głosów www.siepoliczymy.pl, który jednocześnie gromadzi wyniki głosowania oraz procesowy materiał dowodowy w postaci zdjęć i skanów protokołów głosowania a także jest w stanie precyzyjnie wskazać miejsce i skalę fałszerstwa.

Społeczny Ruch Kontroli Wyborów istnieje jako konfederacja łącząca ludzi oraz organizacje, którym aktualnie przyświeca jeden cel: uczciwe wybory. Wobec poważnego zagrożenia sfałszowania najbliższych wyborów parlamentarnych, które będą decydowały o przyszłości naszego kraju – apelujemy do aktywistów Ruchu Kontroli Wyborów o pozostanie w dotychczasowych strukturach i zapraszamy nowych do przyłączania się do Ruchu, bo tylko jako wspólnota wolnych obywateli możemy dokonać tak oczekiwanych i koniecznych zmian na dobre w Polsce.

Józef Orzeł – Prezes Klubu Ronina
Ewa Stankiewicz – Prezes Stowarzyszenia Solidarni2010

Kontakt:
sekretariat RKW tel. 534-569-592 (godz. 10:00 – 18:00)
sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl
www.ruchkontroliwyborow.pl

Dodaj komentarz