RUSZAMY! RKW organizuje się przed wyborami samorządowymi 2018

Szanowni Państwo, wolontariusze i koordynatorzy Ruchu Kontroli Wyborów!

  1. Na początku marca b.r. celem omówienia strategii działań RKW w Warszawie odbyło się zebranie liderów RKW oraz przedstawicieli Krajowej Rady Koordynatorów RKW.
  2. Oceniono naszą działalność w ostatnim okresie (m.in. udział w pracach komisji parlamentarnych zajmujących się nowelizacją Kodeksu Wyborczego).
  3. Podjęto decyzję o przystąpieniu do akcji kontroli wyborów samorządowych, w takim zakresie, jaki będzie możliwy.
  4. Powołano trzyosobowy Zarząd Ruchu Kontroli Wyborów do kierowania jego pracami w składzie: dr Józef Orzeł, Ewa Stankiewicz i Paweł Zdun.
  5. Postanowiono odtworzyć grupy operacyjne (zajmujące się wybranymi aspektami działalności) podobne do tych z 2015 r., które mają służyć do przygotowania i przeprowadzenia akcji kontroli wyborów samorządowych.
  6. Zarówno nie najlepsze doświadczenia z uczestnictwa RKW w pracach nad nowelizacją Kodeksu Wyborczego na przełomie 2017 i 2018 r. (kiedy to odmówiono nam uwzględnienia najważniejszych postulatów RKW: zmiany PKW, wprowadzenia nowego i spójnego Kodeksu Wyborczego, wprowadzenia centralnego spisu wyborców oraz spisu przestępstw i przestępców wyborczych, wprowadzenia przepisów o dotkliwej penalizacji przestępstw wyborczych itd. [zob. Stanowisko RKW z 08.12.2017]), jak i praktyka implementacji nowych przepisów oraz niemalejąca pozycja PKW w dyktowaniu rządzącym rozwiązań niekorzystnych dla demokratyzacji i transparentności procesu wyborczego mogłyby skłonić nas do zaprzestania działalności. Zdecydowaliśmy jednak kontynuować naszą misję budowy transparentnego i uczciwego Państwa w zakresie kontroli wyborów.

Widzimy bardzo wiele zagrożeń dla wyborów samorządowych, bowiem:

– nowelizacje Kodeksu Wyborczego obok kilku dobrych rozwiązań (jak opisanie i rozszerzenie uprawnień mężów zaufania oraz obserwatorów społecznych), nie wyeliminowały wielu dawniejszych zagrożeń (szczegóły na ruchkontroliwyborow.pl), a poprzez m.in. niekonsekwencję we wprowadzaniu zmian mogą rodzić także kolejne. Do tego doszło skandaliczne naszym zdaniem wycofywanie się z części zmian (np. rezygnacja z monitoringu  kamerami w Obwodowych Komisjach Wyborczych) przy braku działań zastępczych;

– niezmieniony pozostał skład Państwowej Komisji Wyborczej, a jej kompetencje nie zostały ograniczone;

– niejasny jest możliwy wpływ dotychczasowych pracowników na nowe kierownictwo Krajowego Biura Wyborczego;

– nietransparentny pozostaje elektroniczny system wsparcia;

– wciąż brak jest centralnego rejestru wyborców;

– istnieje poważna obawa, że spora część komisarzy wyborczych pochodzić będzie „ze starego rozdania”;

– urzędnicy wyborczy nadal powiązani mogą być ze starymi układami lokalnymi;

– składy komisji obwodowych prawdopodobnie będą bardzo podobne do tych z 2014 roku.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że trudna do powtórzenia byłaby społeczna mobilizacja do akcji kontroli wyborów w takim zakresie, jak w 2015 r. Tym bardziej apelujemy do najbardziej świadomej części społeczeństwa, do dotychczasowych aktywistów RKW i do przyszłych działaczy, o włączenie się w ponowną aktywizację dla ochrony uczciwości zbliżających się wyborów. Zakres możliwej działalności RKW w dużej mierze zależy od gotowości Państwa do uczestnictwa w tegorocznej akcji kontroli wyborów.

Zamierzamy:

– przeprowadzić  kontrolę prawidłowości wyborów w komisjach (m.in. na podstawie wyników z 2014 roku);

– utworzyć centrum zgłaszania naruszeń prawa wyborczego połączone z pomocą prawną;

– przeprowadzić kontrolę prawidłowości procesu wyborczego w komisjach okręgowych oraz w PKW.

– podobnie jak w 2015 r.  organizować szkolenia, wsparcie prawne, organizację grup wolontariuszy, pomoc w zgłaszaniu kandydatur do komisji wyborczych oraz koordynację całości.

Apelujemy o zgłaszanie się osób chętnych do współpracy w ramach Ruchu Kontroli Wyborów. Dużą część struktury trzeba odbudować (w okresie między wyborami czynnie w działalność Ruchu zaangażowani była tylko część Ruchu Kontroli Wyborów).

Prosimy o zgłaszanie się wszystkich dotychczasowych koordynatorów i wolontariuszy oraz o pomoc w rekrutacji dodatkowych prawników, informatyków, moderatorów forum, ekspertów np.  od statystyki, osoby biegłe w tworzeniu różnego rodzaju zestawień. Najważniejsi są oczywiście przede wszystkim wolontariusze i koordynatorzy.

Pamiętajmy, wybory samorządowe to kolejny, bardzo ważny etap na drodze do przywracania w Polsce normalności, do wymiany jakościowej rządzącej elity. Społeczeństwo jest na tyle dojrzałe, że potrafi dokonać odpowiednich zmian, ale warunkiem koniecznym jest to, żeby wybory były przejrzyste i uczciwe. Nie wiemy, jak wciąż silne są stare układy. Bardzo dużo zależy od nas, zwykłych obywateli w zderzeniu ze społeczną aktywnością nawet najlepiej zakonserwowany system robi się bezradny.

Apelujemy o  włączenie  się w działalność obywatelskiego Ruchu Kontroli Wyborów. Bez Państwa zaangażowania Polska nie wyrwie się ze szponów dawnego, ale wciąż wpływowego w wielu obszarach działalności Państwa systemu.

Jeśli chcesz wolnej, suwerennej Polski, nie bądź bierny, zaangażuj się w Ruch Kontroli Wyborów!

Zarząd Ruchu Kontroli Wyborów

dr Józef Orzeł

Ewa Stankiewicz

Paweł Zdun

31.07.2018 r.

Ruch Kontroli Wyborów: Uchwała RKW wnosząca o dymisję Państwowej Komisji Wyborczej

Ruch Kontroli Wyborów domaga się natychmiastowej dymisji całego składu PKW z powodu złamania przez nią prawa. PKW podjęła decyzję, że nie wykona ustawy sejmowej (nie zrealizuje transmisji z komisji wyborczych) z powodu wydania rozporządzenia przez Komisję Europejską (RODO). PKW bezprawnie uzurpuje sobie prawo Trybunału Konstytucyjnego do orzekania o relacji między ustawami a innymi aktami prawnymi.

Czytaj dalej

Zostań komisarzem wyborczym! Zgłoś się do 16 lutego!

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór kandydatów na komisarzy wyborczych. Jeśli skończyłeś prawo, możesz zostać komisarzem wyborczym.  Aby ułatwić procedurę obsługi zgłoszeń kandydatów na komisarzy wyborczych, MSWiA na swojej stronie internetowej zamieściło kwestionariusz aplikacyjny.

Czytaj dalej

Wieczór z Ruchem Kontroli Wyborów w Amicusie – transmisja on-line

Klub Ronina zaprasza: Wieczór RKW 8 stycznia (poniedziałek) o 20.00 w Domu Pielgrzymkowym Amicus [parafia św.St.Kostki w Warszawie, Hozjusza 3, 1 piętro] z udziałem Piotra Łukasza Andrzejewskiego,  Koordynatorów Krajowych RKW: Hanny  Dobrowolskiej,  Krystyny Łazor, Ewy Stankiewicz oraz Przewodniczącego Krajowej Rady Koordynatorów RKW Pawła Zduna i Wiceprzewodniczącego Krzysztofa Jabłonki.

Czytaj dalej