UWAGA! Przeprowadziliśmy weryfikację wyników Państwowej Komisji Wyborczej z I tury

Staraniem wolontariuszy Ruchu Kontroli Wyborów  – za pomocą specjalnego programu – udało się zsumować oficjalne wyniki PKW dla wszystkich szczebli struktury organów wyborczych; wnioski podajemy poniżej.
Na ukończeniu jest aplikacja do porównania skanów protokołów z oficjalnymi danymi Państwowej Komisji Wyborczej.

Czytaj dalej

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. (I. tura) wraz z uzupełnieniem – Raport RKW nt. II tury wyborów 12 lipca 2020 r.

Wybrane uwagi Ruchu Kontroli Wyborów o naruszaniu prawa wyborczego w trakcie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dn. 28 czerwca 2020 r. (I. tura) na podstawie zgłoszeń do Sztabu RKW oraz pytań wyborców z całej Polski i z zagranicy o interpretację przepisów wyborczych i o prawidłowość działania komisji wyborczych

Nigdy w dotychczasowej działalności RKW nie było aż tak wielu skarg na brak należnego przeszkolenia członków obwodowych komisji wyborczych (dalej: OKW), szczególnie w zakresie postępowania z pakietami wyborczymi. Jest to o tyle dziwne, że pierwotnie wybory zarządzone były na 10 maja 2020 r., a termin zgłoszenia kandydatów na członków OKW upłynął 10 kwietnia 2020 r. Przynajmniej część członków OKW już przed 10 maja br. otrzymała pisemne instrukcje, część brała udział w szkoleniach, część otrzymała materiały szkoleniowe. Od tego momentu upłynęło wiele czasu, trudno zatem oprzeć się wrażeniu, że system szkolenia członków OKW (organizowany przez władze samorządowe) jest fikcją lub że jego poziom jest dalece niewystarczający. O szkoleniach organizowanych przez komitety wyborcze dotarło do nas niewiele informacji. Wolontariusze Ruchu Kontroli Wyborów, którzy uczestniczyli w pracach OKW w poprzednich wyborach, nie mieli, jak się zdaje, większych problemów proceduralnych, to od nich zgłaszano najmniej wątpliwości, niejednokrotnie to oni dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą z pozostałymi członkami OKW. Z zebranych przez Ruch Kontroli Wyborów zgłoszeń wyłania się zatem obraz słabego przygotowania części członków OKW do pełnienia wyznaczonych im ról w komisjach wyborczych, przy czym najbardziej dziwi tu nieznajomość procedury postępowania z pakietami wyborczymi, skoro na to właśnie powinien był zostać położony szczególny nacisk podczas szkoleń lub w materiałach szkoleniowych, ponieważ przygotowywano się pierwotnie do wyborów, mających odbyć się wyłącznie w trybie korespondencyjnym.

POLECAMY! Rozmowa Ewy Stankiewicz z Pawłem Zdunem RKW

Ruch Kontroli Wyborów – Paweł Zdun w programie Ewy Stankiewicz | Otwartym Tekstem 1-2.

W programie: podsumowanie I tury wyborów prezydenckich, prac sztabu telefonicznego RKW, który przyjął ok.200 zgłoszeń [naruszeń wyborczych i pytań wyborców oraz wolontariuszy RKW], plany RKW związane z aplikacją podsumowującą rozstrzygające wybory wyniki II tury. Co oznacza duża frekwencja w I turze w połączeniu z dysfunkcjonalnością EPUAP?

Polecamy:

 

 

Wiec „Stop nienawiści” wobec Andrzeja Dudy – Łomianki 30.06.2020 – nasza relacja

Wiec „Stop nienawiści” zorganizowali społecznicy związani z lokalnymi strukturami PiS, pod Centrum Kultury w Łomiankach, w proteście przeciw niszczeniu bannerów wyborczych z wizerunkiem Prezydenta, przynosząc kilkadziesiąt zdjętych, zniszczonych bannerów. Masowe, systemowe niszczenie bannerów w sąsiadujących z Warszawą gminach – Łomiankach i Izabelinie – budzi najwyższy sprzeciw. Kilkadziesiąt bannerów podartych, z wyciętą głową z fotografii Andrzeja Dudy, pomazanych, z dopisanymi szkalującymi inwektywami jest dowodem na to, jak przeciwnicy Prezydenta pojmują demokrację i standardy walki wyborczej.

Jedna ręka, podobne narzędzia –  ta sama nienawiść. To wobec niej najgoręcej protestowali zgromadzeni pod przywództwem radnych powiatowych PiS Powiatu warszawskiego-zachodniego – Anny Rudzkiej i Roberta Dudy.
Oby ich apele o uspokojenie emocji i powstrzymanie agresji wywarły wrażenie na adwersarzach politycznych!
RKW

Wolontariusze – porównujcie wyniki wyborów w swoich OKW!

W związku z zamieszczeniem danych z 27168 na 27230 obwodów głosowania (99,77%) na stronie PKW https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/pl

zachęcamy do porównywania wyników z Państwa protokołami, jakie pozyskaliście w komisjach lub możecie je zobaczyć wywieszone na lokalach wyborczych.W razie dostrzeżonych nieprawidłowości, powinniście Państwo niezwłocznie wnieść „Zastrzeżenia do Protokołu OKW nr…” i skierować je do Okręgowej Komisji Wyborczej – właściwej dla tego okręgu wyborczego; lista tu: Czytaj dalej

Pismo do PKW w sprawie niezwłocznego zamieszczenia skanów protokołów

W przededniu wyborów Ruch Kontroli Wyborów skierował do Państwowej Komisji Wyborczej pismo nawiązujące do postulatu ponawianego przez RKW od lat i kluczowego dla transparentności i uczciwości wyborów – natychmiastowej publikacji skanów protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych w Internecie.
Treść pisma upubliczniamy poniżej, oczekując od PKW realizacji postulatu i szybkiej odpowiedzi.

Czytaj dalej

Telefony alarmowe RKW na wybory prezydenckie

W niedzielę 28 czerwca 2020 roku, w dniu wyborów Prezydenta RP, w godz. 08:00 – 21:15 Ruch Kontroli Wyborów uruchamia telefony alarmowe. Prosimy zgłaszać wszystkie przypadki naruszenia prawa wyborczego na numery:
728 299 623,
782 186 717,
782 579 729,
782 597 077,
792 079 890.
Zgłoszenia dotyczące prawa wyborczego numer: 506 430 028 [w godz. 12:00 – 22:00 (z ew. przerwami)]

Proszę o cierpliwość i w razie braku połączenia z jednym numerem próbować dzwonić na pozostałe. Dla naszych wolontariuszy to jest też dzień uczestnictwa we Mszy Św. i w wyborach. Wymieniamy się, ale reduta nie będzie opuszczona. Dziękuję za zrozumienie.

Zgłoszenia nieprawidłowości i naruszeń prawa wyborczego podczas wyborów Prezydenta RP z terenu Warszawy i okolic oraz z zagranicy także na: pawel.zdun@ruchkontroliwyborow.pl
Zgłoszenia z pozostałych rejonów Kraju na: koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl
Przypominamy, by dokumentować (najlepiej filmować lub fotografować – do celów procesowych) wszelkie naruszenia prawa wyborczego. Zgłoszenie zwłaszcza przestępstw wyborczych warto móc wesprzeć materiałem dowodowym. Proszę zgłaszać nam wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji i jej ewentualnego wykorzystania. Warto też zapisać kontakty do ewentualnych świadków przestępstw wyborczych i innych naruszeń prawa wyborczego
Jak zgłaszać Protest Wyborczy do Sądu Najwyższego (tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów przez PKW)

Ruch Kontroli Wyborów życzy wszystkim wolontariuszom, koordynatorom i sympatykom udanej misji pilnowania spraw Polski!

Złożenie protestu wyborczego do Sądu Najwyższego jest prawem wyborcy

Uwaga! Każdy wyborca umieszczony w spisie wyborców w uzasadnionych przypadkach może złożyć protest wyborczy. Poniżej wzór protestu wyborczego oraz przepisy Kodeksu Wyborczego i Kodeksu Karnego.
Na podstawie art. 321 § 1 i 3 k.wyb. protest przeciwko wyborowi Prezydenta RP wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą.

Czytaj dalej