PAKIET WAŻNYCH MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW WYBORCZYCH

WAŻNE MATERIAŁY I DOKUMENTY WYBORCZE DLA PEŁNIĄCYCH FUNKCJE W KOMISJACH WYBORCZYCH DO ZABRANIA 13 PAŹDZIERNIKA DO KOMISJI:

1. Instrukcja postępowania podczas pracy w komisji w formie „Formularza nieprawidłowości wyborczych”  do uzupełniania na bieżąco podczas dnia wyborów.

2. Zakres praw i obowiązków Męża zaufania i Obserwatora społecznego
Wyciąg z przepisów do pobrania: http://ruchkontroliwyborow.pl/instrukcja-postepowania-w-formie-formularza-nieprawidlowosci-wyborczych/

 3. Aktualny Kodeks Wyborczy [od s. 198 PRZEPISY KARNE]:

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/kodeks/550

 4. Uchwała nr 210/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 2.09.2019 w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotycząca zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania:

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/uchwaly/35552

5. Uchwała nr 224/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów […]
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20190000960/O/M20190960.pdf