PKW znowu w akcji: prezentacja książeczek do głosowania – nasz komentarz

http://solidarni2010.pl/29864-wybory-samorzadowe-w-polsce-2014—zestaw-falszerstw.html

Właśnie jesteśmy świadkami, jak niezmienny i fatalnie skonstruowany jest w Polsce system przygotowania i przeprowadzenia wyborów. Odpowiedzialna za poprzedni bałagan Państwowa Komisja Wyborcza (i Krajowe Biuro Wyborcze –  ale o tej instytucji wykonawczej mało kto mówi) prezentuje ni mniej, ni więcej… nową wersję książeczki wyborczej, która ma obowiązywać w przyszłych wyborach. „Płachty są niewygodne”- twierdzi sędzia Hermeliński.

Czy rządząca w Polsce partia nabierze politycznej woli, aby uzdrowić system wyborczy? Na razie wszystko wskazuje na to, że kolejny raz staniemy bezradni w obliczu gigantycznego przekrętu, którego źródeł nie będziemy mogli sobie wyjaśnić. Jedynym ratunkiem są szybkie zmiany w prawie, uchwalone najpóźniej do października/listopada obecnego roku – przy czym przezroczyste urny nie nadadzą się nawet do roli listka figowego…

AN

———————————————————————–

Przypominamy:
Koncepcja systemu wyborczego Ruchu Kontroli Wyborów – najważniejsze postulaty

I. Uchwalenie nowego Kodeksu Wyborczego obejmującego całość problematyki wyborczej – nie ma uregulowań wyborczych poza Kodeksem Wyborczym, koniec z „prawem powielaczowym” wydawanym przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW) i gminy!

II. Zastąpienie dotychczasowych państwowych, sądowych i samorządowych organów wyborczych – PKW, Krajowego Biura Wyborczego przy PKW (KBW) i podległych im komisji okręgowych oraz „delegatur KBW” (czyli organów de facto gminnych), przez społeczne komisje wyborcze składające się z przedstawicieli ugrupowań biorących udział w wyborach oraz, w drugiej kolejności, stowarzyszeń rejestrowych występujących w roli obserwatorów, przeprowadzające całość wyborów, przy merytorycznym nadzorze prawnym Sędziów Komisarzy.