PODZIĘKOWANIA

Szanowni Państwo,

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się monitorowanie uczciwości procesu Wyborów Prezydenckich 2020 w Polsce – Wolontariuszom i Koordynatorom, Mężom Zaufania, Obserwatorom Społecznym, Wolontariuszom IT.

Dziękujemy także wszystkim dotąd niezaangażowanym czynnie w prace Ruchu Kontroli Wyborów, którzy, doceniając naszą pracę, ufając w nasze kompetencje, konsultowali się z nami oraz zgłaszali liczne uwagi na temat przebiegu wyborów, szczególnie naruszeń prawa wyborczego. Za zaufanie i wszystkie zgłoszenia serdecznie dziękujemy.

Oprócz zaangażowania społecznego w dniu wyborów i w prace Komisji Wyborczych – po raz pierwszy w historii udało się samodzielnie zliczyć wyniki głosowania i porównać je z wynikiem wyborów ogłoszonym przez PKW. To wielki sukces demokracji, możliwy dzięki bezinteresownej pracy wielu szlachetnych ludzi.

Ruch Kontroli Wyborów to wszyscy, którzy dokładają swoją cegiełkę do odbudowy uczciwego i transparentnego państwa. Wspólnym wysiłkiem możemy bardzo wiele dla dobra Polski.

Zarząd Ruchu Kontroli Wyborów
   Ewa Stankiewicz
   Paweł Zdun
Koordynator Krajowy Sieci RKW
   Arkadiusz Nowakowski
   Hanna Dobrowolska

13.07.2020