Konsulaty RP

Sprawami związanymi z referendum i wyborami za granicą zajmują się konsulaty.

Poniżej znajdą Państwo link do podstrony Ministerstwa Spraw Zagranicznych z wykazem polskich placówek za granicą oraz danymi teleadresowymi.

http://msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/

Niektóre konsulaty przed wyborami oprócz standardowych adresów mailowych uruchamiają dodatkowe adresy związane bezpośrednio z obsługą danych wyborów.

UWAGA! Zalecamy, aby przy wysyłaniu wiadomości mailowej adresowanej do konsulatu w sprawach związanych z wyborami (np. rejestracja do spisu wyborców) prosić o potwierdzenie otrzymania tej wiadomości.

Ponadto zalecamy, aby w dniu referendum/wyborów udając się do obwodowej komisji wziąć ze sobą wydruk maila do konsulatu i odpowiedzi z konsulatu (jedynie na tej podstawie można udowodnić, że powinno się być zarejestrowanym do wyborów).