Powołano Okręgowe Komisje Wyborcze – kalendarz wyborczy jest realizowany zgodnie z wymogami prawa

UCHWAŁA NR 93/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 170 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. Nr 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: § 1. W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. powołuje się okręgowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1-49 do uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak

 

Pełny wykaz członków Okręgowych KW znajduje się pod linkiem:

https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2020-r/uchwala-nr-932020-pkw-z-dnia-23-marca-2020-r-w-sprawie-powolania-okregowych-komisji-wyborczych-w-cel