PROGRAM Zjazdu powyborczego Ruchu Kontroli Wyborów – 22 XI 2015, Warszawa

15.40 Dyskusja nad uchwałami i podjęcie uchwał Zjazdu

16.15 Podsumowanie

– Ewa Stankiewicz
– Józef Orzeł

16.30 Zakończenie Zjazdu

Serdecznie zapraszamy!