Propozycja zmian w Kodeksie Wyborczym – dla każdego głosowanie korespondencyjne

UWAGA PROJEKT ZMIAN ZOSTAŁ ZGŁOSZONY W SEJMIE 31.03.2020!

Ustawa z dnia …………… w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Art.1. Ustawa określa  szczególne zasady przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., w związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.