Przezroczyste urny mają odwrócić uwagę od nieprzejrzystego systemu wyborczego!


Warszawa, 19 kwietnia 2016 r.

RUCH KONTROLI WYBORÓW

sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl

Pan Wojciech Hermeliński

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

Szanowny Panie Sędzio,

Wnoszę o udzielenie pisemnej odpowiedzi w zakresie realizacji przez Państwową Komisję Wyborczą postulatów Ruchu Kontroli Wyborów, które zostały przedstawione w piśmie złożonym w dniu 04 września 2015 r. oraz dodatkowo omawiane podczas spotkania z przedstawicielami PKW i RKW.

Do dzisiaj nie otrzymaliśmy wiążącej odpowiedzi, precyzującej stanowisko organów wyborczych w tej sprawie.

Z poważaniem,

Hanna Dobrowolska Krystyna Łazor Józef Orzeł

pkw -19.04.2016 (1)pkw -19.04.2016 (2)