RKW bierze udział w pracach komisji

NASTĘPNIE WYKAZYWAŁ ŻE MĘŻOWIE ZAUFANIA MOGLI WSZYSTKO KONTROLOWAĆ W PKW, POLECAMY LIST KRYSTYNY ŁAZOR-  MĘŻA ZAUFANIA W PKW W 2015R. KTÓRY DEMENTUJE NIEPRAWDĘ O MOŻLIWOŚCIACH FAKTYCZNEJ KONTROLI W PKW;  OPUBLIKOWANY TU:

http://solidarni2010.pl/36168-nieuczciwosc-i-klamstwa-wieloletniej-dyrektorki-krajowego-biura-wyborczego.html

———————————————————————————–

Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński weźmie udział w posiedzeniu sejmowej komisji nadzwyczajnej zajmującej się zmianami w Kodeksie wyborczym. Początek posiedzenia o 10.30.

Mamy nadzieję, że posłowie PO i Nowoczesnej  powstrzymają się od atakowania naszych przedstawicieli i nie powtórzy się sytuacja sprzed dwóch dni, gdy doszło do eskalowania napięcia i zagłuszania strony społecznej!

———————————————————————————–

Od 28.11 obraduje Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (NPW) z udziałem strony społecznej, w tym z przedstawicielami Ruchu Kontroli Wyborów. W dniu dzisiejszym – 29.11-   przerwa w obradach, a  następnie posłowie  zajmą się szczegółowymi propozycjami poprawek do ustawy zgłoszonymi między innymi przez RKW. Podstawą zgloszonych przez RKW  poprawek są dokumenty upublicznione przez RKW, a szczególnie:

Uwagi szczegółowe RKW do projektu ustawy

Polecamy transmisję sejmową z kilkoma wystąpieniami koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów z dn. 28.11 :  Pawła Zduna, Hanny Dobrowolskiej i Ewy Stankiewicz.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#CCA8E2C52A1A284EC12581E200503DB9

Tematem obrad było rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) oraz

rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy – o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2023).