RKW: Nowelizacja Kodeksu wyborczego – kluczowe zmiany

– obwody głosowania na polskich statkach morskich będą wchodziły w skład okręgu wyborczego właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (stan na dzień dzisiejszy: wchodzą w skład okręgu wyborczego właściwego dla siedziby armatora) – zmiana od 1 stycznia 2016 r.

 

– zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą wyborca zgłasza do 18 dnia przed wyborami (dotąd było 15 dni) – zmiana od 12 sierpnia 2015 r.

 

– wysyłka pakietu do głosowania korespondencyjnego przez konsula nie później niż 13 dni przed głosowaniem (dotąd było 10 dni) – zmiana od 12 sierpnia 2015 r.

 

dla głosowania korespondencyjnego (kraj i zagranica) jest dodane wprost: „Obwodowa komisja wyborcza opieczętowuje karty do głosowania swoją pieczęcią” – zmiana od 12 sierpnia 2015 r.

 

– przeniesiono z wytycznych do kodeksu informację: „Czynności obwodowej komisji wyborczej związane z ustalaniem wyników głosowania w obwodzie wykonują wspólnie wszyscy obecni członkowie komisji” – zmiana od 12 sierpnia 2015 r.

 

Podstawa prawna:

„Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1043), ogłoszona 28 lipca 2015 r., obowiązująca od 12 sierpnia 2015 r. z wyłączeniem art. 1 pkt 2 w zakresie art. 15 § 2–4, pkt 5, 6, 20, 21 lit. a, pkt 22–25 i art. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., a także art. 1 pkt 8 i 10, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.”