RKW: Ważny czy nieważny głos? – poradnik

Cytaty pochodzą z: UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 września 2015 r. str. 38-40;  zawiera ona też inne szczegółowe przepisy, z którymi koniecznie należy się zapoznać.

Jednocześnie przestrzegamy, że filmy instruktażowe zamieszczone na stronie PKW są bardzo nieścisłe, a przez to nader mylące!