POLECAMY! Rozmowa Ewy Stankiewicz z Pawłem Zdunem RKW

Ruch Kontroli Wyborów – Paweł Zdun w programie Ewy Stankiewicz | Otwartym Tekstem 1-2.

W programie: podsumowanie I tury wyborów prezydenckich, prac sztabu telefonicznego RKW, który przyjął ok.200 zgłoszeń [naruszeń wyborczych i pytań wyborców oraz wolontariuszy RKW], plany RKW związane z aplikacją podsumowującą rozstrzygające wybory wyniki II tury. Co oznacza duża frekwencja w I turze w połączeniu z dysfunkcjonalnością EPUAP?

Polecamy: