Skandale

RKW

FOT.: R.A.Śniady

26 października 2015
Na potrzeby zgłoszenia w OKW problemów w pracy męża zaufania podczas obserwacji prac Komisji Obwodowej, przesyłam następujące zastrzeżenia:

Przewodniczący Komisji Obwodowej nie udostępnił mężowi zaufania możliwości dokładnej obserwacji procesu przygotowania projektu protokołu w lokalu wyborczym.

Przewodniczący wyznaczył miejsce, w którym mężowie zaufania powinni pozostać przez cały proces liczenia głosów oraz przez cały proces przygotowania projektu protokołu.

W tym czasie – mimo kilku prób ze strony dwóch mężów zaufania – Przewodniczący odmawiał udzielania odpowiedzi na zadawane pytania o kolejne liczby i dane wpisywane do protokołu (brak odpowiedzi na pytanie o liczbę kart, które pozostały niewydane i liczbę kart, które wydano, liczbę głosów oddanych na poszczególne listy – dane do notatek własnych męża zaufania były gromadzone i notowane nie na podstawie informacji od przewodniczącego komisji, a jedynie na podstawie rozmów członków komisji i danych przekazywanych przez nich ustnie przewodniczącemu).

Przewodniczący Komisji Obwodowej nie udostępnił mężowi zaufania możliwości zapoznania się z projektem protokołu w lokalu wyborczym przed udaniem się do Komisji Gminnej.

Komisja Gminna nie udostępniła mężowi zaufania możliwości uczestniczenia we wpisaniu danych z projektu protokołu do systemu komputerowego.

W Komisji Gminnej po wydruku protokołu z systemu komputerowego i przed podpisaniem wydruku protokołu przez wszystkich członków Komisji Obwodowej nie odbyło się publiczne porównanie obu wersji (wydruku i projektu protokołu) przez wszystkich członków Komisji Obwodowej.