Skandale

Członkowie Komisji Obwodowej podpisali wydruk bez porównania z wersją papierową.

Wbrew wnioskowi męża zaufania, Sekretarz Gminy …. nie udostępniła mężowi zaufania możliwości porównania projektu protokołu z wydrukiem protokołu z systemu komputerowego.

Mąż zaufania otrzymał kserokopie podpisanych wydruków protokołów z systemu komputerowego, które przesyła jako skan w załączniku.

Interwencja w powyższej sprawie w OKW poskutkowała kontaktem z przewodniczącym Komisji Obwodowej i zobowiązaniem go do wydania mi kopii protokołu, co nastąpiło. Interwencja OKW nie objęła natomiast pozostałych wskazanych przeze mnie nieprawidłowości.

04 listopada 2015

Refleksje z udziału w wyborach parlamentarnych jako męża zaufania.

Mój udział wynikał z potrzeby serca wniesienia własnego zaangażowania w rzetelny przebieg wyborów parlamentarnych w Polsce. Pierwszy raz brałam w nich udział jako mąż zaufania i pierwszy raz zapoznawałam się z obowiązującymi przepisami pracy Komisji i Kodeksem Wyborczym.

Największy niepokój budził przewodniczący komisji pan …, który nie znał przepisów co kilkakrotnie udowodnił w trakcie prac komisji, a przy tym zachowywał się z butą i pewnością, odrzucając dobre i mądre rady osób doświadczonych w przeprowadzaniu wyborów i liczeniu głosów wyborców.

Na liście wywieszonej w szkole był wpisany jako członek komisji, potem przekreślono członek i wpisano długopisem przewodniczący!(mam to na zdjęciu).

Nie przeliczył odbieranych z drukarni kart do głosowania i podpisał zgodność zawartości z rzeczywistością – (potem okazało się, że nie zgadza się liczba kart do głosowania do Sejmu (błąd +4karty) do Senatu (błąd -1 karta).