Skandale

Jego postawa wobec uwag wic-e przewodniczącej … oraz członków komisji, którzy mieli ogromne doświadczenie w liczeniu głosów i znali przepisy, powodowała zamęt i chaos zamiast budować atmosferę współpracy celem rzetelnego i szybkiego zliczania głosów.

Jego samodzielne próby wypełniania protokołu pokazały, że albo nie ma pojęcia jak wypełniać tego rodzaju formularze i jak sumować liczby 3-cyfrowe – ponieważ wpisywał wyniki w niewłaściwych kratkach np. liczby trzycyfrowe wpisywał w kratkach dla liczb czterocyfrowych – co kompletnie uniemożliwiało prawidłowe zliczanie sumy głosów, albo robił to celowo, żeby wprowadzać zamęt i chaos, który w końcu zaowocował zakończeniem prac o godz. 4.00, gdy wszyscy byli już nieprzytomni ze zmęczenia i nie chcieli już niczego sprawdzać ani liczyć powtórnie.

Wiele uwag p… wice-przewodniczącej, oraz członków komisji które realnie mogły przyspieszyć i porządkować prowadzone prace nadliczeniem głosów pan przewodniczący zbywał.

Gdy chciałam sfotografować już po policzeniu głosów, przed spakowaniem list wyborczych – listę z osobami dopisanymi podniósł krzyk że nie pozwoli żeby czyjeś dane osobowe zostały opublikowane, a on będzie za to ponosił odpowiedzialność.

Próbowałam wytłumaczyć, że przecież mam do tego prawo jako mąż zaufania, i że poniosłabym za to odpowiedzialność karną, ale on twierdził że nie ma takiego przepisu.

Pani wic-e przewodnicząca poparła mnie ale nie mogliśmy ze zmęczenia i w stresie znaleźć odpowiedniego przepisu, szukała mnie chcąc ustąpić i sytuacja była coraz bardziej napięta. W końcu pan przewodniczący zadzwonił oburzony do prawnika.