Skandale

Wg informacji miejscowych nauczycieli w budynku nikt nie mieszka….

Dzwoniłem do Ewidencji w tej sprawie. Powiedziano mi że wszystko jest OK. ponieważ są to osoby które wybrały dowolny okręg do głosowania ponieważ są bezdomne. Notabene  żadna z nich nie glosowała tym niemniej wygląda mi to na podejrzany proceder. Obliczenie wyników zakończyliśmy ok. 4ej. Protokół bez uwag w wersji komputerowej wywieszono na zewnątrz i zawieziono na  O 8ej dostałem zieloną lampę na tablicy i pojechałem zdać kopię protokołu do RKW.