Sprawozdanie z Debaty Ruchu Kontroli Wyborów w Klubie Ronina [film]

1. Powołanie do organizacji wyborów wszystkich szczebli [w tym samorządowych]   państwowych organów wyborczych działających niezależnie od lokalnych władz samorządowych. [Zlikwidowanie wszelkich zależności miedzy osobami zainteresowanymi wynikiem wyborczym a osobami odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg wyborów].

2. Stworzenie centralnej ewidencji zaświadczeń wydawanych wyborcom i poświadczeń wzięcia udziału w głosowaniu wyborców „na zaświadczenie” [Uniemożliwienie glosowania w różnych lokalach wyborczych tej samej osoby].

–   Do rozważenia: zapisywanie się do głosowania – wzorem zasad obowiązujących Polaków przebywających poza granicami [art. 35 pkt 1-2.], co jest równoznacznie z każdorazową aktualizacją rejestrów wyborczych oraz likwidacją zawyżonych wymagań frekwencyjnych np. podczas referendum.

3. Umożliwienie zasiadania w komisjach wyborczych oraz jako mężów zaufania osób rekomendowanych przez stowarzyszenia i fundacje zarejestrowanie przez ponad 1 rok na terenie RP. Zniesienie obowiązku posiadania zameldowania w gminie, na terenie której podejmuje się pracę w komisji wyborczej [Umożliwienie pełnej kontroli obywatelskiej przebiegu glosowania].

– Do rozważenia dodatkowo: pełna jawność procesu liczenia głosów przy udziale każdego chętnego obywatela jako obserwatora, wzorem standardów brytyjskich

4. Zapewnienie określonych standardów bezpieczeństwa urn wyborczych oraz filmowanie kamerą offline bez przerwy lokalu wyborczego, w godzinach pracy komisji, oraz prac komisji wyższych szczebli i informatyków obsługujących system.[Uzyskanie pełnej jawności przebiegu głosowania i prac komisji oraz informatyków].

5. Publikacja wyników spływających z kolejnych komisji wyborczych w czasie rzeczywistym oraz publikacja w internecie skanów protokołów komisji wyborczych niezwłocznie po wprowadzeniu wyników do systemu informatycznego. Sfinansowanie niezależnego systemu liczącego obsługiwanego przez obywatelski Ruch Kontroli Wyborów.