Sprawozdanie z Debaty Ruchu Kontroli Wyborów w Klubie Ronina [film]

6. Powołanie jednego sądu odpowiedzialnego za rozpatrywanie wszystkich skarg wyborczych – np. wzorem Austrii [ Umożliwienie całościowego oglądu przebiegu wyborów pod względem zgodności z prawem oraz  dokonania szybkiego zestawienia wyniku wyborów i całkowitej liczby głosów zakwestionowanych pod względem ich poprawności].

7. Ograniczenie możliwości sprawowania urzędów władzy samorządowej do dwu kadencji, wzorem najwyższego urzędu w państwie – Prezydenta RP.

Oprac. Solidarni2010,