Środki ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków komisji wyborczych

UWAGA! Przestrzegamy członków komisji wyborczych oraz wolontariuszy RKW przed uleganiu plotkom związanym z przepisami sanitarnymi, które mają jakoby ograniczać prawo do kontroli procesu wyborczego.
Nie dajmy się odsunąć od kontroli wyborów!
Mamy do tego prawo!
Przepisy w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym zawarte są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia [poniżej]
Kontrola wyborów przez mężów zaufania i obserwatorów oraz praca komisji w pozostałym zakresie nie uległa zmianie!