Szkolenia RKW Warszawa

stałe szkolenia dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania: we środy, 19 sierpnia i 26 sierpnia oraz 2 września od godz. 18 do 20 (lub 21), w SDP na Foksal 3/5.

Termin do wyboru spośród proponowanych.

Zapraszam !

Ireneusz Czmoch
Koordynator Szkoleń RKW
icz@ruchkontroliwyborow.com