PKW sankcjonuje łamanie prawa w obwodach za granicą! – nasz raport i wideo

Podczas popołudniowej konferencji prasowej Państwowa Komisja Wyborcza usankcjonowała łamanie przepisów prawnych!
Karty do głosowania korespondencyjnego nie mogą być pieczętowane przez pracowników urzędu/konsulatów. Posługiwanie się pieczęcią komisji przez osoby do tego nieuprawnione jest łamaniem prawa!
Podczas konferencji prasowej przedstawiciele PKW powiedzieli, że karty stemplowane przez konsulów SĄ WAŻNE!

Mężowie zaufania w komisjach zagranicznych zgodnie ze znowelizowanym kodeksem wyborczym oraz wytycznymi dla komisji zagranicznych nie mogą rejestrować czynności komisji przed głosowaniem i po zakończeniu głosowania. PKW przygotowując prezentację szkoleniową dla komisji zagranicznych nie uwzględniła tych zapisów, wprowadzając tym sposobem członków komisji w błąd!

Oba powyższe przypadki wskazują na brak znajomości najnowszych przepisów – to są bowiem przepisy PKW, których sama PKW nie respektuje!