RKW: 8 Komunikat Ruchu Kontroli Wyborów

Drodzy wolontariusze RKW, koordynatorzy, członkowie komisji i mężowie zaufania!

Za dwa dni, 6 września odbędzie się referendum. To dzień „próby generalnej” naszej mobilności, dyscypliny i zaangażowania przed wyborami parlamentarnymi. To także sprawdzian dla naszych przeciwników – wykorzystają go na pewno dla lepszej orientacji w naszej strategii i naszych możliwościach. Już pokazali, że nie cofną się przed fałszerstwami! Odbieramy sygnały, że na etapie powoływania komisji referendalnych znów doszło do istotnych nieprawidłowości podczas losowań, skutkujących – niekiedy – pozbyciem się niewygodnych osób RKW. Oczywiście, osoby te pełnić będą rolę mężów zaufania i wyciągając naukę z tej lekcji, dobrze przygotują się do losowań przed 25.10!
Pamiętajmy, że niezależnie od tego, co postanowimy osobiście w kwestii udziału w referendum i naszego stanowiska wobec pytań referendalnych, naszą rolą jako RKW jest zapewnienie uczciwości jego przebiegu tym, którzy pójdą do urn w najbliższą niedzielę.

Niech każdy z Was, którzy weźmiecie udział z ramienia RKW w pracach komisji referendalnych, postara się przekazać swoją wiedzę i umiejętności kolejnym pozyskanym do współpracy wolontariuszom w ciągu następnego miesiąca po referendum!
System siepoliczymy.pl jest gotowy na przyjęcie Waszych raportów i zdjęć! Zachęcajcie Wasze środowiska do przesyłania wyników do siepoliczymy.pl oraz do rejestracji na forum ruchkontroliwyborow.pl !

Uczyńmy z naszego niezależnego systemu liczenia głosów w wyborach siepoliczymy.pl stałe narzędzie kontroli PKW i KBW, dopóki nie będziemy pewni, że instytucje te wiarygodnie wypełniają swoją rolę w życiu publicznym.

Policzmy się w dniu 6 września, pamiętając o 25 października!
Walka o wolność w Polsce trwa!

Hanna Dobrowolska Koordynator Krajowy RKW
Józef Orzeł Koordynator Krajowy RKW

Instrukcje, pliki pomocnicze, prezentacja PKW

W menu Szkolenia zostały zmieszczone materiały szkoleniowe i instrukcje dla członków Obwodowych Komisji ds. Referendum oraz mężów zaufania.

– Podstawowe informacje dla członków obwodowych komisji ds. referendum (8 str.)
– Instrukcja dla członków obwodowych komisji ds. referendum i mężów zaufania (33 str.)
– Tablice pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania (5 str.)
– Szkolenie dla obwodowych komisji do spraw referendum – D. Białowąs, A. Michcik (104 str.)

Zachęcamy do pobrania i przestudiowania.

RKW: 6. Komunikat społecznego Ruchu Kontroli Wyborów

Dotyczy kampanii referendalnej

1. Informujemy, że w dniu dzisiejszym rozpoczyna się kampania informacyjna w mediach ogólnopolskich i regionalnych, związana z referendum. Stowarzyszenie Solidarni2010, jako podmiot uprawniony do prowadzenia kampanii i reprezentowania społecznego RKW, przygotowało kilkanaście spotów telewizyjnych i radiowych na temat uczciwości wyborów referendalnych i roli systemu siepoliczymy.pl .
Informacje o czasach emisji w mediach ogólnopolskich i adresowanych do Polonii znajdują się na ruchkontroliwyborow.pl oraz solidarni2010.pl, FB RKW www.facebook.com/rkw2015 oraz TT, na temat emisji w mediach regionalnych – informacje o koordynatorów terenowych RKW i na stronach radiostacji regionalnych TVP oraz PR.

2. Zawiadamiamy, że w czasie referendum, czyli w dniach 5-6-7.09 czynne będą ponownie telefony interwencyjne RKW : sekretariat: +48 534 569 592 oraz +48 883-198-661

3. Informujemy z żalem, że list z 12 sierpnia b.r. dotyczący nieprawdziwego obrazu sieci koordynatorów RKW popularyzowanego na portalu niezależna.pl, który to portal z uporem ogranicza się do wymieniania jako koordynatorów RKW jedynie osób ze Stowarzyszenia 3XRKW, a nie wszystkich koordynatorów, czyli również ze społecznego Ruchu Kontroli Wyborów, skierowany do Redakcji oraz osób decyzyjnych, pozostał bez echa. Wobec rozżalenia lokalnych koordynatorów, którzy nie znajdują siebie i osób, z którymi współpracują, na liście koordynatorów z niezalezna.pl informujemy o podjętej próbie interwencji oraz o tym, że przez wiele tygodni publikowaliśmy na portalu ruchkontroliwyborow.pl i solidarni2010.pl listy wspólne, które skrzętnie łączyliśmy w jedną, pomimo ignorowania naszej dobrej woli przez drugą stronę. Obecnie nie jest to możliwe, wobec braku aktualnych informacji i chęci podtrzymania kontaktu ze strony Stow. 3xRKW.
Informujemy więc, że publikujemy listy koordynatorów współpracujących ze społecznym Ruchem Kontroli Wyborów tu: http://ruchkontroliwyborow.pl/koordynatorzy/, zaś listy koordynatorów na niezależna.pl zatytułowane :
„Ruch Kontroli Wyborów – lista koordynatorów w całym kraju” są nieprawdziwe i powinny nosić tytuł: „Stowarzyszenie RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy- lista koordynatorów w całym kraju”.

Rusza nasza kampania referendalna w TVP i PR – video

W imieniu Stowarzyszenia Solidarni 2010 informujemy o rozpoczęciu w dniu jutrzejszym – 21.08 – kampanii referendalnej Ruchu Kontroli Wyborów – Solidarnych2010 w mediach ogólnopolskich i lokalnych!

Kilkanaście różnych klipów referendalnych w reżyserii Ewy Stankiewicz
będą mogli obejrzeć widzowie publicznej telewizji w ciągu nadchodzących 2 tygodni w TVP 1, TVP 2, TVP Polonia i kilkunastu ośrodkach regionalnej TV!
Kilka różnych audycji radiowych – w programach Polskiego Radia w programach: 1, 2, 4 i w lokalnych rozgłośniach radiowych!

Audio do odsłuchania
Audycja referendalna RKW-Solidarni2010

Materiał filmowy
Klip referendalny Solidarni2010 v.4

Informujemy w nich przede wszystkim o naszym niezależnym systemie liczenia głosów siepoliczymy.pl!
Posłuchaj i zobacz!
Poleć audycje referendalne z naszym udziałem!

RKW-Solidarni2010

Zostań Mężem Zaufania z ramienia RKW

Drodzy Wolontariusze RKW!

Już teraz każdy, kto wyraża chęć obserwowania przebiegu referendum w Obwodowych Komisjach ds. Referendum, Okręgowych Komisjach ds. Referendum (pracy Komisarza ds. Referendum), a także w Państwowej Komisji Wyborczej, może zgłosić się do pełnienia funkcji Męża Zaufania.

W tym celu należy wypełnić i skontaktować się z koordynatorem RKW dla Twojego rejonu, który skieruje Cię do komisji referendalnej! Lista koordynatorów pod linkiem: http://ruchkontroliwyborow.pl/koordynatorzy/. Jeśli nie dnajdujesz swojego powiatu, skontaktuj się z Krajowym Koordynatorem Sieci RKW –
koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl

Po okazaniu tych dokumentów przewodniczącemu OKR, Mąż Zaufania ma prawo obserwować wszystkie czynności komisji w trakcie przebiegu referendum, z zastrzeżeniem, że w danej komisji, w jednym czasie może przebywać tylko jeden Mąż Zaufania z ramienia danego komitetu referendalnego, natomiast dozwolone są zmiany, zastępstwa.

Swoją kontrolę Mąż Zaufania może rozpocząć (bez zapowiedzi) w
dowolnym momencie od rozpoczęcia prac komisji, tj. ok. godz. 05:00 (na godzinę przed rozpoczęciem głosowania) do ok. godz. 21:55 (na 5 min. przed zamknięciem lokali referendalnych). Mąż Zaufania powinien pozostawać w lokalu wyborczym również w trakcie liczenia głosów, transmisji danych do systemu elektronicznego, itd., aż do zakończenia wszelkich prac komisji. Oznacza to, że Mąż Zaufania
może być obecny również podczas dostarczenia wszystkich dokumentów
wyborczych do Komisji Okręgowych, oraz że jeśli konieczne jest ponowne zwołanie komisji, celem wprowadzenia poprawek do protokołu, Mąż Zaufania może w nim uczestniczyć.

UWAGA: W przypadku komisji referendalnych w obwodach zamkniętych
(szpitale, więzienia, itp.) godziny rozpoczęcia i zakończenia prac
komisji mogą być inne, niż w obwodach otwartych (należy sprawdzić
regulacje PKW w tej sprawie, albo przeczytać informację wywieszoną na
obwodzie zamkniętym w przeddzień głosowania).

Pracę Męża Zaufania regulują:

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
Dz.U.2015.318

oraz

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
Dz.U. z 2011 r., nr 21, poz. 112 wraz z późn. zm.

Wnioski do pobrania na str. 2 i zakładce pliki do pobrania

Ruch Kontroli Wyborów / Referendum: Kalendarz czynności

Publikujemy kalendarz czynności związanych z referendum. Zwracamy uwagę koordynatorów i wolontariuszy na istotne podkreślenia.

Za niespełna miesiąc – 7 sierpnia – mija termin zgłaszania kandydatów do komisji ! Przewidujemy konieczność uczestnictwa w losowaniach składów komisji referendalnych, w dniach od 9 do 14 sierpnia, o ile zgłoszonych zostanie więcej kandydatur na członków komisji niż liczba miejsc [z racji terminu 16 sierpnia – powołania komisji !] ! Zalecamy monitorowanie urzędu czy i kiedy ma się odbyć losowanie oraz OBECNOŚĆ naszych kandydatów podczas losowań.

do dnia 23 lipca 2015
– utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w domach studenckich i zespołach domów studenckich oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów;

Czytaj dalej