Skandale

RKW

FOT.: R.A.Śniady

26 października 2015
Na potrzeby zgłoszenia w OKW problemów w pracy męża zaufania podczas obserwacji prac Komisji Obwodowej, przesyłam następujące zastrzeżenia:

Przewodniczący Komisji Obwodowej nie udostępnił mężowi zaufania możliwości dokładnej obserwacji procesu przygotowania projektu protokołu w lokalu wyborczym.

Przewodniczący wyznaczył miejsce, w którym mężowie zaufania powinni pozostać przez cały proces liczenia głosów oraz przez cały proces przygotowania projektu protokołu.

W tym czasie – mimo kilku prób ze strony dwóch mężów zaufania – Przewodniczący odmawiał udzielania odpowiedzi na zadawane pytania o kolejne liczby i dane wpisywane do protokołu (brak odpowiedzi na pytanie o liczbę kart, które pozostały niewydane i liczbę kart, które wydano, liczbę głosów oddanych na poszczególne listy – dane do notatek własnych męża zaufania były gromadzone i notowane nie na podstawie informacji od przewodniczącego komisji, a jedynie na podstawie rozmów członków komisji i danych przekazywanych przez nich ustnie przewodniczącemu).

Przewodniczący Komisji Obwodowej nie udostępnił mężowi zaufania możliwości zapoznania się z projektem protokołu w lokalu wyborczym przed udaniem się do Komisji Gminnej.

Komisja Gminna nie udostępniła mężowi zaufania możliwości uczestniczenia we wpisaniu danych z projektu protokołu do systemu komputerowego.

W Komisji Gminnej po wydruku protokołu z systemu komputerowego i przed podpisaniem wydruku protokołu przez wszystkich członków Komisji Obwodowej nie odbyło się publiczne porównanie obu wersji (wydruku i projektu protokołu) przez wszystkich członków Komisji Obwodowej.

Noc cudów? Kwitnie koniczyna

Mamy noc cudów, koniczyna kwitnie…

Apelujemy o składanie wniosków o natychmiastowe zabezpieczenie kart do głosowania. Docierają do nas informacje, że z urn wyciągano więcej kart niż wydano!

Prawdopodobnie głosy nieważne niszczono. Mężów zaufania zachęcano do zakończenia pracy i odpoczynku…

Protokoły były wywieszane później i wielokrotnie poprawiane. To poprawianie powinno być widoczne w systemie informatycznym, bo po każdej poprawce nadawany jest inny kod. Powinna być też historia poprawek.

To jest być albo nie być PSL, a także większości w Sejmie

RAPORT NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z GODZ. 12:00

1. Brak standardów działania komisji i lokali wyborczych                                 7 zgłoszeń

2. Błędy na listach wyborczych i w wydawaniu kart wyborczych                    1 zgłoszenie
3. Błędy w przygotowaniu kart wyborczych przed głosowaniem                     5 zgłoszeń
4. Niewłaściwa informacja OKW                                                                 1 zgłoszenie
5. Niedozwolona propaganda                                                                      2 zgłoszenia
6. Wadliwość książeczki                                                                            1 zgłoszenie
7. Spis wyborców                                                                                       1 zgłoszenie

 

INNE ZDARZENIA, NIEBĘDĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI

  1. Brak męża zaufania                                                                                2 zgłoszenia
  2. Mylące informacje w mediach o sposobie glosowania                                2 zgłoszenia

Kalendarz wyborczy – referendum i wybory parlamentarne

Znamy najważniejsze daty związane z wyborami : Wybory Parlamentarne 25 października. Publikujemy kalendarz pomocny koordynatorom i wolontariuszom RKW, a także wszystkim zainteresowanym tematyką wyborczą. Kalendarz dostępny jest w 5 różnych formatach plików : PDF, XLS, XLSX, DOC i DOCX.

Czytaj dalej