UWAGA! APEL do koordynatorów i wolontariuszy Ruchu Kontroli Wyborów

Przystępujemy do kolejnej akcji pilnowania uczciwości wyborów! Razem zadbajmy o to, by wyniki wyborów prezydenckich 2020 odzwierciedlały rzeczywistą wolę wyborców. To,co udało się pięć lat temu, należy powtórzyć!

Siłą społecznego RKW jest oddolna inicjatywa obywatelska, masowość współuczestnictwa i solidarność w działaniu. Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie akcesu do RKW celem podjęcia wspólnego wysiłku.

Szukamy koordynatorów, potrafiących znaleźć kolejnych ochotników w miejscu swojego zamieszkania. Należy zgłaszać się do komisji wszystkich szczebli – jako ich członkowie, mężowie zaufania, obserwatorzy społeczni.
Potrzebne jest jak najszersze grono obserwatorów społecznych – każdej chętnej osobie do pełnienia tej funkcji w komisji wyborczej możemy wysłać odpowiednie upoważnienie z ramienia Stowarzyszenia Solidarni2010.

Praca struktur RKW na wszystkich szczeblach jest jak zawsze całkowicie wolontaryjna; wszelkie konieczne centralne wydatki organizacyjne, jak: funkcjonowanie portalu, wysyłka korespondencji i druk materiałów, pokrywamy ze składek członków Stowarzyszenia Solidarni2010. Chętnych darczyńców prosimy o wpłaty na tę rzecz na numer konta Stowarzyszenia z dopiskiem: „Cele statutowe – uczciwe wybory”. [informacje na portalu solidarni2010.pl ]

Wiadomości będą rozsyłane drogą e-mejową do naszej bazy kontaktów oraz poprzez Forum RKW (http://forum.ruchkontroliwyborow.pl/index.php) – aby być ich adresatem, należy się tam zalogować.

Chętnych do współpracy wolontariuszy i koordynatorów pilnie prosimy o akces mailowy  wraz z podaniem kontaktowego numeru telefonu na adres:
koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl

(w Warszawie: pawel.zdun@ruchkontroliwyborow.pl )

Wkrótce podamy kolejne informacje i wskazówki działania.

Razem obronimy uczciwe wybory!