Nagłaśniamy: ODWOŁANIE do Komisarza Wyborczego w Szczecinie I

Zbigniew A. Wesołowski,
Prezes Zarządu Fundacji

Fundacja Zbigniewa A. Wesołowskiego
– Światowy Ruch Polaków i Polonii (w organizacji);