UWAGA! Przeprowadziliśmy weryfikację wyników Państwowej Komisji Wyborczej z I tury

Staraniem wolontariuszy Ruchu Kontroli Wyborów  – za pomocą specjalnego programu – udało się zsumować oficjalne wyniki PKW dla wszystkich szczebli struktury organów wyborczych; wnioski podajemy poniżej.
Na ukończeniu jest aplikacja do porównania skanów protokołów z oficjalnymi danymi Państwowej Komisji Wyborczej.

1. Sumowanie wyników zostało  przeprowadzone od poziomu obwodów, przez gminy, powiaty, na województwach skończywszy.
Nie licząc drobnych nieścisłości (na stronie PKW nie opublikowano czterech protokołów, ale sumowanie wykazuje ich „obecność”), całość wydaje się być całkowicie zgodna z rzeczywistością.
2. Istnieje duża szansa na uruchomienie podczas II tury wyborów zaktualizowanej aplikacji sprawdzpkw.pl ,  która ułatwi szybkie i bezproblemowe porównanie posiadanych wyników z oficjalnymi. Należy podkreślić, że po wielu latach „walki o skany”  PKW zamieszcza w końcu skany protokołów (nie zawsze całe – ale to odrębny temat), co stwarza nowe możliwości weryfikacji wyników głosowania. Chcemy to wykorzystać podczas II tury wyborów.
Ponadto: szkolimy [przygotowujemy aktualną check-listę dla wolontariuszy w komisjach], wymieniamy istotną korespondencję z PKW, wysyłamy wiele nowych upoważnień do pełnienia funkcji obserwatora społecznego. Zbieramy zgłoszenia nieprawidłowości [w I turze niemal 300] i tam, gdzie jest to możliwe, interweniujemy lub pomagamy w takiej interwencji zgłaszającemu.
Praca trwa. Wszystkich zainteresowanych przypilnowaniem uczciwości przebiegu II tury wyborów pilnie prosimy o zgłoszenie się na adres mailowy koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl po zaświadczenie obserwatora społecznego.
Nie bądź bierny! Włącz się!
Załoga RKW