Uwaga! Rusza aplikacja sprawdzpkw.pl – porównaj wyniki ze swoim protokołem

Po podaniu wyników na stronie PKW system sprawdzpkw.pl  zostanie uruchomiony. Do tego czasu zapraszamy na stronę, by zapoznać się z instrukcją i wynikami testowymi z I tury wyborów prezydenckich.

Aplikacja sprawdzpkw.pl udostępnia wyniki wyborów w obwodowych komisjach wyborczych (OKW) opublikowane na stronach Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) i umożliwia ich sprawdzenie.

Celem jest porównanie przez internautów formularzy z wynikami ze skanami protokołów jak największej liczby OKW! 

Wolontariuszu, porównaj wyniki ze swojej i innych dostępnych komisji!

Umożliwi to zidentyfikowanie ewentualnych rozbieżności pomiędzy danymi na protokołach podpisanych przez członków komisji z danymi, na których PKW bazuje zliczając wyniki w skali kraju (automatyczna weryfikacja takiego zliczenia również jest dokonywana przez aplikację). W zapoznaniu się z zasadami działania aplikacji pomóc może krótka instrukcja użytkowania , zamieszczona na stronie sprawdzpkw.pl.

Aplikacja działa we współpracy z Ruchem Kontroli Wyborów.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję – Ty również miej swój wkład w dopilnowanie tego, żeby wybory zostały przeprowadzone w sposób uczciwy.

Aby porównać skan protokołu wyborczego z danymi podanymi przez Państwową Komisję Wyborczą, zacznij od wybrania obwodu wyborczego z listy na szarym pasku powyżej, później kliknij przycisk „Sprawdź protokół”. Jeśli protokół wybranej komisji nie będzie dostępny, system zaproponuje inne protokoły do weryfikacji.

Włącz się do akcji! Zabierz kopię protokołu ze swojej komisji. Spisz wyniki z protokołu wywieszonego w twojej oraz w innych dostępnych komisjach. Porównaj wyniki z jak największej liczby komisji!