WAŻNE: Co robimy dalej? Priorytety działania

3. Co zrobić z wolontariuszami, którzy nie zostaną członkami komisji a gotowi są pracować społecznie?

– mężowie zaufania do zadań specjalnych (wyjazd w Polskę do najbardziej zagrożonych komisji- takie osoby proszę kierować do mnie
– mężowie zaufania w komisjach (na bazie umowy z PiS-em, ale też korzystając z pomocy innych komitetów)
– mobilni mężowie zaufania, ograniczeni do np. powiatu, wysyłani przed końcem głosowania do najbardziej zagrożonych komisji
– grupy mobilne do odwiedzenia po głosowaniu wszystkich komisji na określonym obszarze i przesłania danych na siepoliczymy.pl

Arkadiusz Nowakowski

Krajowy Koordynator Sieci RKW