Wielkanoc w areszcie za protest w PKW?!

 

 

 

sporządził 22.03.2016 r. Paweł Zdun, Ruch Kontroli Wyborów

[1] Tak w piśmie Kancelarii. Powinno tu być: „kpk”, a nie: „kk”.

[2] Zgodnie z informacją, przekazaną przez Sąd Rejonowy, obecnym na rozprawie 17.12.2015 r., Grzegorz Senatorski grzywnę zapłacił (nie podano daty).