Wolontariusze – porównujcie wyniki wyborów w swoich OKW!

W związku z zamieszczeniem danych z 27168 na 27230 obwodów głosowania (99,77%) na stronie PKW https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/pl

zachęcamy do porównywania wyników z Państwa protokołami, jakie pozyskaliście w komisjach lub możecie je zobaczyć wywieszone na lokalach wyborczych.W razie dostrzeżonych nieprawidłowości, powinniście Państwo niezwłocznie wnieść „Zastrzeżenia do Protokołu OKW nr…” i skierować je do Okręgowej Komisji Wyborczej – właściwej dla tego okręgu wyborczego; lista tu:

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/organy_wyborcze/okregowe

– oraz do wiadomości tej komisji, której dotyczą uwagi. W uzasadnionych i dobrze udokumentowanych wypadkach -należy złożyć protest wyborczy; wzór tu:

http://ruchkontroliwyborow.pl/zlozenie-protestu-wyborczego-do-sadu-najwyzszego-jest-prawem-wyborcy/

Dziękujemy za czujność! Komisje, w których zostaną zaobserwowane nieprawidłowości, powinny zostać objęte szczególną obserwacją w II turze!

Już zgłaszane są do nas pierwsze nieprawidłowości w zliczaniu głosów jak np:

Dzień dobry,
Zwracam się z problemem dotyczącym przeprowadzonych wyborów. Po oddaniu głosu na p. Stanisława Żółtka, mój głos nie został uwzględniony w protokole komisji:
W tym przypadku było to łatwe do weryfikacji, jako, że wg. protokołu kandydat ten uzyskał zerowy wynik. Oddany głos był głosem ważnym, spełniającym wszelkie kryteria PKW.
Proszę o pomoc w przedstawionej sprawie. Jakie kroki powinienem podjąć?
Zdaję sobie sprawę, że jeden pominięty głos na kandydata z niewielkim poparciem być może nie jest problemem w kontekście wyborów, jednak sam fakt zaistnienia takiego zjawiska wydaje mi się niebezpieczny i bulwersujący.