Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. (I. tura) wraz z uzupełnieniem – Raport RKW nt. II tury wyborów 12 lipca 2020 r.

Poniżej wybrane wykroczenia i nieprawidłowości wyborcze zgłoszone do Ruchu Kontroli Wyborów:

1/ OKW w Świebodzicach-Ciernie, Szpital „Latawiec”, woj. dolnośląskie – 80 pacjentów zostało dopisanych do spisu wyborców w OKW w szpitalu, a później, po wypisaniu ze szpitala, skreślonych z tego spisu, ale niedopisanych do spisów wyborców w obwodach wyborczych właściwych dla ich miejsca zamieszkania. Z uwagi na czas opuszczenia szpitala tuż przed 12 lipca 2020 r., żadna z tych osób nie otrzymała zaświadczenia o prawie do głosowania w swojej OKW. Osoby te straciły możliwość oddania głosów i de facto pozbawiono je konstytucyjnego prawa do wybierania Prezydenta RP w 2020 r. Zgłaszająca to naruszenie prawa pacjentka odstąpiła od składania Protestu Wyborczego, gdyż nie widzi możliwości powtórzenia głosowania w szpitalu z udziałem byłych pacjentów, którzy rozjechali się do swoich domów. PKW powinna rozwiązać ten problem do 2023 roku.
2/ OKW 19 Łódź, ul. Boruszewska 10 – arkusz z wyborcami „dopisanymi” był nieostemplowany. Dopiero na żądanie wyborcy ostemplowano go.
3/ OKW 977 Warszawa Rembertów – PKW pracowała przez 2h bez przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji wyborczej. Pozwalano też, by jedna osoba z rodziny wypełniała dwie kary do głosowania, i to jawnie – „na urnie”.
4/ OKW 1 Pobierowo gm. Rewal, ul. Moniuszki – osoby starsze nie były przepuszczane w kolejce do OKW, mimo wyraźnych wytycznych, by seniorom i inwalidom umożliwić udział w głosowaniu bez kolejki.
5/ OKW 35 Sosnowiec – mąż zaufania nosił koszulkę z napisem „KON STY TU CJA” (w powszechnym odczuciu kojarzonym z ugrupowaniem politycznym kandydata Rafała Trzaskowskiego), czym w opinii zgłaszającego jawnie łamał ciszę wyborczą poprzez uprawianie agitacji wyborczej na rzecz kandydata Rafała Trzaskowskiego.
6/ OKW Olsztyn, Szkoła Podstawowa nr. 6, ul. Gdyńska – przy wejściu do OKW wisiała flaga ZNP (związku o wyraźnie lewicowo-libertyńskim charakterze), stanowiąca formę ukrytej agitacji wyborczej. NB na i w budynkach, będących siedzibą komisji wyborczej, nie powinno być żadnych symboli i flag poza Godłem Państwa i Flagą Narodową.
7/ OKW nr. 159 Gdańsk, Szkoła Podstawowa, ul. Azaliowa – w komisji było dwoje Mężów Zaufania: MZ 1 (jak opisany jest w załączniku nr 2 do Protokołu) oraz MZ 2 (desygnowany przez KW p. Rafała Trzaskowskiego). Mąż Zaufania nr 1 dostał zakaz poruszania się po OKW. Ograniczono mu tym samym możliwość skutecznej obserwacji przebiegu wyborów. Interweniował wcześniej skutecznie, by zdjąć baner kandydata Rafała Trzaskowskiego powieszony w trakcie ciszy wyborczej. Swoje uwagi ten Mąż Zaufania wpisał do Protokołu jako załącznik nr 1. Komisja w odpowiedzi (załącznik nr 2) ustosunkowując się do tych zarzutów, oskarżyła Męża Zaufania o przeszkadzanie w głosowaniu, potwierdziła, że ograniczono mu możliwość pracy przez zakaz poruszania się po lokalu wyborczym, wydzielając mu tylko jedno miejsce, z którego mógłby dalej prowadzić swoją kontrolę jednocześnie informując go, że ‘jeśli dalej będzie w sposób nachalny kontrolował, to zostanie wezwana policja.” W ramach tego samego załącznika nr 2 (odpowiedzi komisji na zarzuty MZ) znajduje się także notatka drugiego Męża Zaufania, który napisał, że
„nie wnosi uwag [co do pracy komisji]”, natomiast krytykuje styl pracy MZ 1. Umieszczenie uwag tej osoby w ramach załącznika nr 2 budzi wątpliwości, jaką faktycznie funkcję ten drugi MZ pełnił w OKW.
8/ Bruksela, ambasada – do ambasady doszły tylko 2 pakiety koresponencyjne. Wg zgłaszających poczta belgijska zatrzymała/przetrzymała ok. 400 pakietów. Nawet gdyby ta liczba była niższa, to i tak samo zatrzymanie pakietów byłoby skandaliczną ingerencją obcego podmiotu w polskie wybory. W każdym razie nawet wg oficjalnych protokołów zagranicznych OKW w wielu komisjach nie docierało pakietów korespondencyjnych od kilkunastu do prawie 30 % wysłanych do wyborców.
9/ OKW nr 314 Żagań, Szkoła nr 7, ul. Żarska – w dniu głosowania w II turze przy wejściu wisiał miał baner wyborczy kandydata Rafała Trzaskowskiego.
10/ OKW nr 6 Jawor Dolny, Śląsk – OKW otrzymała z depozytu władz miasta o 32 karty do głosowania mniej od zadeklarowanej liczby. Brak potwierdzenia opisanego w zgłoszeniu faktu w protokole opublikowanym przez PKW.
11/ OKW nr 268 Łódź, Szkoła nr 204, ul. Gajcego – wyborcy odmówiono głosowania za matkę na podstawie pełnomocnictwa. Brak potwierdzenia opisanego w zgłoszeniu faktu w protokole opublikowanym przez PKW.
12/ Niemcy, Komisja wyborcza nr 163 w Kolonii – mimo obecności członków komisji, OKW nie działała. Wyborca nie mógł zagłosować w godz.15:04 – 15:12. Brak potwierdzenia opisanego w zgłoszeniu faktu w protokole opublikowanym przez PKW.
13/ Poznań OKW nr 1 – członek komisji publicznie poinformował jednego z wyborców, że postawienie 2 krzyżyków na karcie oznacza oddanie głosu na pierwszego kandydata i tak oddany głos będzie uznany za ważny (wbrew zapisom Kodeksu Wyborczego). Brak potwierdzenia opisanego w zgłoszeniu faktu w protokole opublikowanym przez PKW, ale protokół ujawnia inne zgłoszenia Męża Zaufania w tej komisji, m.in. złamania procedury kolejności czynności przy ustalaniu wyników głosowania – zob. https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/protocol_scans/2175/306401/PZT2-2020-DPZ-306401-043-0001-PROT.pdf
14/ Sosnowiec, OKW 5, ul. Będzińska – na karcie do głosowania nie było nazwiska p. Andrzeja Dudy, tylko jego imiona: Andrzej Sebastian. Protokół OKW nie wykazuje ani jednej karty nieważnej (za taką powinna być uznana karta z błędnie podanym nazwiskiem kandydata).
15/ Kraków 10-12.07.2020 r. – Gazeta Krakowska (datowana 20-12 VII 2020 r.) zamieściła zdjęcie z wyborcą przy urnie, mającym na ramieniu quasi-tęczową (sześciobarwną) (czyli z symbolem powszechnie kojarzonym z ideologią i środowiskiem LGBT) torbę. Zdaniem zgłaszającego było to naruszenie ciszy wyborczej przez akt pośredniej agitacji wyborczej na rzecz kandydata Rafała Trzaskowskiego (znanego ze wspierania tego środowiska).
16/ DPS (samorządowy) Bytom – kierownictwo DPS pokazało 70 pensjonariuszom, gdzie mają postawić krzyżyk na karcie. Wydaje się niezrozumiałe, dlaczego przeprowadzeniem wyborów w DPS zajmował się ktoś inny, niż właściwa komisja wyborcza. Brak potwierdzenia opisanego w zgłoszeniu faktu w protokole opublikowanym przez PKW.
17/ OKW, budynek gminy w Starym Łajszczewie, Puszcza Mariańska, powiat żyrardowski, Stary Łajszczew 49A – w pojemnikach do dezynfekcji rąk był, jak doniesiono, bimber. Otrzymano kilka oddzielnych zgłoszeń w tej sprawie. Brak potwierdzenia opisanego w zgłoszeniu faktu w protokole opublikowanym przez PKW.
18/ OKW nr. 214 Warszawa, Ochota – godz. 18:00, przewodniczący Komisji osobiście i na siłę dezynfekował wyborcom ręce swoim płynem. Kto się nie poddawał – ten nie był wpuszczany. Brak potwierdzenia opisanego w zgłoszeniu faktu w protokole opublikowanym przez PKW.
19/ OKW nr 142 Warszawa, Mokotów – ze spisu wyborców usunięto jednego z członków komisji OKW – rzekomo zamieszkałego w lokalu OKW. (Takich zgłoszonych do RKW przypadków w Polsce było znacznie mniej, niż w poprzednich wyborach). W pkt. 20 Protokołu została umieszczona uwaga o tym, że wniesiono Zastrzeżenia Męża Zaufania, ale ich treść nie jest znana, nie podano, czy i jakiej odpowiedzi na Zastrzeżenia udzieliła komisja wyborcza. Protokół zawiera jedynie wzmiankę o załączniku nr 1, brak jest jednak jej treści.
20/ OKW w Pecnie, gmina Mosina, powiat Poznań – podczas ciszy wyborczej zrywano banery p. Andrzeja Dudy. Wg zgłaszającego policja zakwalifikowała to jako kradzież, a nie jako naruszenie ciszy wyborczej. Brak potwierdzenia opisanego w zgłoszeniu faktu w protokole opublikowanym przez PKW.
21/ OKW 36 Wrocław, ul. Rydygiera – wyborcy wydano kartę do głosowania z zaznaczonym już głosem na p. Rafała Trzaskowskiego. Zgłosił to Komisji, ale nikt z trzech osób z komisji nie zainteresował się sprawą. Po naleganiach dano wyborczy nową czystą kartę, a tę z zaznaczonym głosem próbowano wrzucić do urny. Po kolejnym proteście wyborcy kartę odłożono na stół. Brak potwierdzenia opisanego w zgłoszeniu faktu w protokole opublikowanym przez PKW. Protokół odnotowuje natomiast 5 kart nieważnych oraz 6 głosów nieważnych, spośród których 4 były nieważne z powodu postawienia znaku x przy obu kandydatach.
Paweł Zdun za Sztab Ruchu Kontroli Wyborów