WYBRANE UWAGI DOTYCZĄCE WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RP 13 października 2019 r.

III. USTALANIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
1. Powtarzały się następujące niezgodne z przepisami działania podczas ustalania przez obwodowe komisje wyborcze wyników wyborów:
a. Nieprawidłowa kolejność wykonywanych czynności lub pomijanie niektórych z nich
b. Praca komisji w podgrupach
c. Przypadki pozaprawnego wpływania przez komisje na czynności wykonywane przez mężów zaufania oraz obserwatorów społecznych:
– Odmawianie wydawania im kopii protokołów
– Utrudnianie mężom zaufania wpisywania uwag do protokołów
– Uniemożliwianie wykonywania nagrań czynności w komisji w czasie dozwolonym przez prawo (przed głosowaniem i po jego zakończeniu).
d. Bardzo wiele zgłoszeń dotyczyło lekceważenia przez komisje obwodowe potrzeby bardzo rzetelnego przygotowania najpierw protokołu ręcznego, do którego powinny być wpisywane ustalonych wyników głosowania a następnie przepisywania ich do systemu elektronicznego, który później przygotowywał protokół elektroniczny.
e. Niejednokrotnie osoby odpowiedzialne za przesyłanie danych do systemu informatycznego PKW ograniczały dostęp do pomieszczenia, w którym ten proces miał miejsce dla członków komisji, mężów zaufania lub obserwatorów społecznych.
f. Zgłoszono przypadki pozaprawnych działań przewodniczących lub członków OKW, którzy uniemożliwiali nagrywanie prac komisji (poza godzinami głosowania), także odbieranie urządzeń nagrywających i kasowanie nagrań. Niestety wielu zgłaszających zostało skutecznie zastraszonych, przez co tylko nieliczni zgłaszali takie incydenty naruszenia prawa do policji lub prokuratury.
Jedno ze zgłoszeń dotyczyło usunięcia obserwatora społecznego w czasie ustalania wyników głosowania (ok. godz. 21:30) przez policję przy użyciu siły z lokalu wyborczego w Warszawie na skutek fałszywego (wedle relacji zainteresowanej osoby) pomówienia przez członka OKW. Ten obserwator społeczny zgłosił fakt zastraszania, szczególnie po zgłoszeniu chęci otrzymania kopi protokołów wyborczych i rejestracji czynności wykonywanych przez komisję. Po złożeniu patrolowi policji wyjaśnień obserwator nie mógł już wrócić do lokalu OKW.
[Obecność monitoringu w lokalu pozytywnie wpłynęła by na transparentność działań komisji i ułatwiłaby ustalanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń przy sprzecznych relacjach świadków.]
g. Niepublikowanie na portalu Państwowej Komisji Wyborczej pełnych protokołów oraz brak (wielokrotnie postulowanej przez RKW) natychmiastowej publikacji skanów protokołów wyborczych.