WYBRANE UWAGI DOTYCZĄCE WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RP 13 października 2019 r.

IV. GŁOSOWANIE ZA GRANICĄ KRAJU
[Jak przy każdych wyborach nieco odrębne zgłoszenia dotarły do RKW z zagranicy.]
Poza podobnymi do zaobserwowanych w Kraju odnotowano następujące problemy:
a. Brak należytej informacji o wyborach
b. Trudności w rejestracji wyborców lub trudności w dostępie do lokalu wyborczego
c. Duże odległości od miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego oraz znaczne utrudnienia w jego dostępności dla wyborcy. (np. w Kolonii w Niemczech konsulat, w którym mieścił się lokal wyborczy, przez dużą część dnia wyborczego był odgrodzony ze względu na rzekomy maraton. Wyborcy skarżyli się, że albo rezygnowali z głosowania, albo zmuszeni byli pokonać około 2 km, by dotrzeć okrężną drogą do OKW w konsulacie).
d. Wydawanie wyborcom kart niezgodnych z przepisami (np. zamiast obowiązującej w tych wyborach karty dużego formatu wydawano tzw. książeczkę).
[Z relacji wielu wyborców i potencjalnych wyborców za granicą wyłania się obraz licznych utrudnień dla głosujących i ograniczonej aktywności placówek konsularnych. Naturalnym postulatem jest zwiększenie aktywności organów Państwa (PKW i MSZ przy wsparciu nowo powołanego pełnomocnika rządu ds. Polonii i Polaków za granicą) celem takiej reorganizacji wyborów za granicą, by zaktywizować znacznie większą niż dotychczas liczbę osób uprawnionych do udziału w wyborach.

V. POZA NIEZALEŻNĄ I REALNĄ KONTROLĄ
Obszarami pozostającymi poza niezależną kontrolą lub ze znacznym ograniczeniem jej dostępności pozostaje system wsparcia elektronicznego oraz komisje wyborcze wyższych rzędów (okręgowe, a zwłaszcza centralna). Niezbędne dla transparentności procesu wyborczego jest wprowadzenie realnej zewnętrznej kontroli wszystkich etapów wyborów.