WYBRANE UWAGI DOTYCZĄCE WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RP 13 października 2019 r.

za zespół Sztabu Wyborczego Ruchu Kontroli Wyborów
Paweł Zdun
przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów,
członek Zarządu Ruchu Kontroli Wyborów
TT: @PawelZdun