Zamiast aresztu wielkanocnego mały początek dobrej zmiany w Wielki Piątek? – Aktualizacja dot. statusu skazanego Rafał Mossakowskiego

 

[na środku duża pieczęć okrągła z napisem „PROKURATOR GENERALNY *3* , w centrum pieczęci Godło Państwa]

[po prawej pieczątka: „z upoważnienia Prokuratora Generalnego Robert Hernand Zastępca Prokuratora Generalnego” z podpisem]

***

 

Kancelaria Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski

BOŁ.510.143.2016

Warszawa, 2016-03-16

 

Pan Rafał Mossakowski

[adres]

 

 

Szanowny Panie,

Odpowiadając na Pana prośbę z dnia 10 stycznia 2016 r. o ułaskawienie na postacie art. 139 Konstytucji RP i art. 567 § 2 kpk uprzejmie informuję, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie podjął postępowania ułaskawieniowego w powyższym trybie.

                Zgodnie zatem z art. 565 § 2 kodeksu postępowania karnego została ona przesłana Prokuratorowi Generalnemu w ślad za poprzednią prośbą w tej samej sprawie.

 [pieczątka:

„Zastępca Dyrektora

Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski”

podpis Małgorzata Naumann]