2. Komunikat społecznego Ruchu Kontroli Wyborów

Komunikat dotyczy statusu „podmiotu uprawnionego do prowadzenia kampanii” posiadanego od dziś przez Solidarnych 2010 i wystawiania upoważnień przez pełnomocnika.

Informujemy, że w dniu 8 lipca 2015r. Stowarzyszenie Solidarni2010, współzałożyciel i Sygnatariusz RKW, uzyskało wymagany status „podmiotu uprawnionego do prowadzenia kampanii” od Państwowej Komisji Wyborczej i w związku z tym będzie bezpośrednio przez swojego pełnomocnika kierować wskazane osoby do pracy w Obwodowych Komisjach Referendalnych. Prosimy o nawiązanie kontaktu koordynatorów okręgowych i powiatowych w sprawie upoważnień dla osób, które zechcą wziąć udział w kontrolowaniu referendum, z Krajowym Koordynatorem Sieci RKW koordynator.krajowy@ruchkontroliwybo….pl

Dane konieczne do wystawienia upoważnienia:
Imię i nazwisko: / Adres zamieszkania: / Nr dowodu os.: / PESEL: / Tel.: / E-mail: / Gminy: / Powiat: / Województwo: /

Planujemy wypisywać pełnomocnictwa podczas sobotniej Ogólnopolskiej Konferencji Koordynatorów i Sygnatariuszy w Warszawie, na którą ponownie zapraszamy wszystkich Państwa. W celu usprawnienia tej procedury zachęcamy do pobierania i wypełniania odnośnych zaświadczeń [ plik PDF do pobrania, 293 kB ].

Jednocześnie potwierdzamy wolę współpracy z innymi podmiotami uprawnionymi w tym zakresie. Ponadto zachęcamy nowych wolontariuszy do podjęcia współpracy z RKW poprzez rejestrację na forum www.ruchkontroliwyborow.pl lub przez zgłoszenia na sekretariat: sekretariat@ruchkontroliwybo….pl

W imieniu RKW
Hanna Dobrowolska, Krajowy Koordynator RKW, Solidarni 2010
Józef Orzeł, Krajowy Koordynator RKW, Klub Ronina

8 lipca 2015r.
 

Upoważnienie do zgłaszania – w imieniu Stowarzyszenia Solidarni2010 – kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum oraz wyznaczania mężów zaufania i zastępców mężów zaufania
plik PDF 293 kB