4. Komunikat społecznego Ruchu Kontroli Wyborów

1. Informujemy , że po wyborach prezydenckich, licząc od dnia 20 czerwca do dnia

dzisiejszego,  bardzo dynamicznie rozwinęły się struktury społecznego RKW, przyjmując  do

grona  koordynatorów 74 nowe osoby chętne do pełnienia funkcji koordynatorów

wszystkich poziomów. Dziękujemy za zgłoszenia i okazane nam zaufanie.

Cały czas zapraszamy do współpracy nowych wolontariuszy – chętnych do pracy w komisjach

lub chcących podjąć się trudu koordynowania określonego obszaru. Przypominamy, że

społeczne RKW nie stawia żadnych warunków wstępnych podjęcia aktywności przy

pilnowaniu wyborów referendalnych i parlamentarnych. Jedynym warunkiem jest Państwa

zaangażowanie i uznanie systemu siepoliczymy.pl za narzędzie mające zapewnić uczciwy

przebieg liczenia głosów, do którego należy przekazać wyniki i zdjęcia protokołów z komisji.

Rejestracja na forum www.ruchkontroliwyborow.pl lub przez zgłoszenia na

sekretariat: sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl

Kontakt do krajowego koordynatora sieci: koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl

Telefon informacyjny sekretariatu: +48 534 569 592

2. Zapraszamy na Konferencję „Nieprawidłowości wyborcze – stan badań i propozycje zmian

prawnych na wybory parlamentarne 25.10.2015” z udziałem: prof. Józefa Oleńskiego, prof.

Kazimierza Rzążewskiego, Marcina Palade i Krystyny Łazor, która odbędzie się 8 sierpnia

(sobota), w Warszawie – SDP, Foksal 3/5, w godzinach: 11.00 – 14.00.

Po zakończeniu wystąpień uczestników konferencji przewidujemy możliwość dyskusji wokół

przedstawionych zagadnień.

3. Informujemy o istotnych, z punktu widzenia pracy w komisjach referendalnych i

wyborczych, zmianach Kodeksu wyborczego;  polecamy zapoznanie się z ich wykazem

http://main.ruchkontroliwyborow.pl/rkw-nowelizacja-kodeksu-wyborczego-kluczowe-zmiany/

oraz całym dokumentem :

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (Dz.U. 2015 nr 0