ALARM! W komisjach warszawskich”wyparowują” karty do wyborów prezydenckich

W związku z napływającymi do nas w przeddzień wyborów, czyli 20.10, informacjami z komisji wyborczych z terenu Warszawy o dużych rozbieżnościach w liczbie kart otrzymanych przez komisje w stosunku do liczb podanych na opakowaniach [banderolach], którymi zostały zabezpieczone katy –  apelujemy o KONIECZNE przeliczenie WSZYSTKICH kart, zapisanie FAKTYCZNEJ liczby kart i po przeliczeniu  oznaczenie ich banderolami z pieczęcią komisji.

Podajemy przykład sytuacji zanotowany dziś przez RKW w centrum Warszawy

Karty do wyborów

prezydenckich – podano 1840 kart – faktycznie było ich o 46 mniej!

do Rady Miasta – podano 1840 kart – faktycznie było o 5 więcej

do rady Dzielnicy- – podano 1840 kart – faktycznie było o 4 mniej

do sejmiku –podano 2680 – faktycznie było o 3 więcej.

Zwracamy uwagę na skrajnie odmienną od innych rozbieżność w liczbie kart do wyborów prezydenckich! To nie jest przypadek! Z np. 10 komisji można „uzyskać” w ten sposób  aż 460 kart, do „wykorzystania” w dowolny sposób! Gdyby nie interwencja członka RKW z komisji „nocnej”, który specjalnie przyszedł obserwować pracę komisji „dziennej” ta rozbieżność w ogóle nie zostałaby dostrzeżona i w protokole operowanoby liczbami podanymi na banderolach, a nie faktycznymi.

Apelujemy! Przeliczmy wszystkie karty, mimo niekiedy bardzo niechętnych temu komisji ! Jeśli nie zrobiliśmy tego dziś – dopilnujmy tego jutro przy stemplowaniu.