KOMUNIKAT RKW: Samodzielnie zliczyliśmy głosy w Wyborach Prezydenckich 2020

Samodzielnie zliczyliśmy głosy od poziomu Obwodowych Komisji Wyborczych  w Wyborach Prezydenckich 2020. Porównaliśmy je z danymi opublikowanymi przez Państwową Komisję Wyborczą – informujemy o zgodności naszych obliczeń z przedstawionymi przez PKW. Jednocześnie – ze względu na publikację niemal wszystkich skanów protokołów z Obwodowych Komisji Wyborczych przez PKW – zachęcamy do porównywania wyników poprzez stosowanie naszej aplikacji https://www.sprawdzpkw.pl/ 

 Komunikat Ruchu Kontroli Wyborów

W związku ze zgłaszaną od lat potrzebą kontroli systemu zliczania głosów w kolejnych wyborach zarządzanych w Rzeczpospolitej Polskiej –  Ruch Kontroli Wyborów uruchomił własną aplikację, która zlicza głosy na podstawie danych liczbowych z protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych.

Pozwala to na kontrolę ewentualnych błędów lub potencjalnych fałszerstw na poziomie okręgów, na poziomie centralnym czy też na poziomie funkcjonowania systemu Państwowej Komisji Wyborczej zliczającego głosy. Jest to możliwe dzięki znowelizowaniu prawa, o które Ruch dopominał się od lat, by na stronach Państwowej Komisji Wyborczej był obowiązek publikowania skanów protokołów z wyników podliczania głosów w Obwodowych Komisjach Wyborczych – czyli najmniejszych jednostek zliczających głosy.

Czytaj dalej

PODZIĘKOWANIA

Szanowni Państwo,

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się monitorowanie uczciwości procesu Wyborów Prezydenckich 2020 w Polsce – Wolontariuszom i Koordynatorom, Mężom Zaufania, Obserwatorom Społecznym, Wolontariuszom IT.

Dziękujemy także wszystkim dotąd niezaangażowanym czynnie w prace Ruchu Kontroli Wyborów, którzy, doceniając naszą pracę, ufając w nasze kompetencje, konsultowali się z nami oraz zgłaszali liczne uwagi na temat przebiegu wyborów, szczególnie naruszeń prawa wyborczego. Za zaufanie i wszystkie zgłoszenia serdecznie dziękujemy.

Oprócz zaangażowania społecznego w dniu wyborów i w prace Komisji Wyborczych – po raz pierwszy w historii udało się samodzielnie zliczyć wyniki głosowania i porównać je z wynikiem wyborów ogłoszonym przez PKW. To wielki sukces demokracji, możliwy dzięki bezinteresownej pracy wielu szlachetnych ludzi.

Ruch Kontroli Wyborów to wszyscy, którzy dokładają swoją cegiełkę do odbudowy uczciwego i transparentnego państwa. Wspólnym wysiłkiem możemy bardzo wiele dla dobra Polski.

Zarząd Ruchu Kontroli Wyborów
   Ewa Stankiewicz
   Paweł Zdun
Koordynator Krajowy Sieci RKW
   Arkadiusz Nowakowski
   Hanna Dobrowolska

13.07.2020

Uwaga! Rusza aplikacja sprawdzpkw.pl – porównaj wyniki ze swoim protokołem

Po podaniu wyników na stronie PKW system sprawdzpkw.pl  zostanie uruchomiony. Do tego czasu zapraszamy na stronę, by zapoznać się z instrukcją i wynikami testowymi z I tury wyborów prezydenckich.

Aplikacja sprawdzpkw.pl udostępnia wyniki wyborów w obwodowych komisjach wyborczych (OKW) opublikowane na stronach Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) i umożliwia ich sprawdzenie.

Celem jest porównanie przez internautów formularzy z wynikami ze skanami protokołów jak największej liczby OKW! 

Wolontariuszu, porównaj wyniki ze swojej i innych dostępnych komisji!

Czytaj dalej

UWAGA! Mężowie zaufania / Obserwatorzy społeczni – prawa i obowiązki

 Zestaw przepisów – polecamy lekturę szczególnie nowym obserwatorom RKW.

——————————–

Mężowie zaufania / Obserwatorzy społeczni  – prawa i obowiązki

Mężowie zaufania wyznaczeni przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (lub wyznaczeni przez osoby upoważnione przez tych pełnomocników), mogą być obecni podczas wszystkich czynności wykonywanych przez komisję.

Czytaj dalej

UWAGA! Przeprowadziliśmy weryfikację wyników Państwowej Komisji Wyborczej z I tury

Staraniem wolontariuszy Ruchu Kontroli Wyborów  – za pomocą specjalnego programu – udało się zsumować oficjalne wyniki PKW dla wszystkich szczebli struktury organów wyborczych; wnioski podajemy poniżej.
Na ukończeniu jest aplikacja do porównania skanów protokołów z oficjalnymi danymi Państwowej Komisji Wyborczej.

Czytaj dalej

POLECAMY! Rozmowa Ewy Stankiewicz z Pawłem Zdunem RKW

Ruch Kontroli Wyborów – Paweł Zdun w programie Ewy Stankiewicz | Otwartym Tekstem 1-2.

W programie: podsumowanie I tury wyborów prezydenckich, prac sztabu telefonicznego RKW, który przyjął ok.200 zgłoszeń [naruszeń wyborczych i pytań wyborców oraz wolontariuszy RKW], plany RKW związane z aplikacją podsumowującą rozstrzygające wybory wyniki II tury. Co oznacza duża frekwencja w I turze w połączeniu z dysfunkcjonalnością EPUAP?

Polecamy:

 

 

Wiec „Stop nienawiści” wobec Andrzeja Dudy – Łomianki 30.06.2020 – nasza relacja

Wiec „Stop nienawiści” zorganizowali społecznicy związani z lokalnymi strukturami PiS, pod Centrum Kultury w Łomiankach, w proteście przeciw niszczeniu bannerów wyborczych z wizerunkiem Prezydenta, przynosząc kilkadziesiąt zdjętych, zniszczonych bannerów. Masowe, systemowe niszczenie bannerów w sąsiadujących z Warszawą gminach – Łomiankach i Izabelinie – budzi najwyższy sprzeciw. Kilkadziesiąt bannerów podartych, z wyciętą głową z fotografii Andrzeja Dudy, pomazanych, z dopisanymi szkalującymi inwektywami jest dowodem na to, jak przeciwnicy Prezydenta pojmują demokrację i standardy walki wyborczej.

Jedna ręka, podobne narzędzia –  ta sama nienawiść. To wobec niej najgoręcej protestowali zgromadzeni pod przywództwem radnych powiatowych PiS Powiatu warszawskiego-zachodniego – Anny Rudzkiej i Roberta Dudy.
Oby ich apele o uspokojenie emocji i powstrzymanie agresji wywarły wrażenie na adwersarzach politycznych!
RKW

Wolontariusze – porównujcie wyniki wyborów w swoich OKW!

W związku z zamieszczeniem danych z 27168 na 27230 obwodów głosowania (99,77%) na stronie PKW https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/pl

zachęcamy do porównywania wyników z Państwa protokołami, jakie pozyskaliście w komisjach lub możecie je zobaczyć wywieszone na lokalach wyborczych.W razie dostrzeżonych nieprawidłowości, powinniście Państwo niezwłocznie wnieść „Zastrzeżenia do Protokołu OKW nr…” i skierować je do Okręgowej Komisji Wyborczej – właściwej dla tego okręgu wyborczego; lista tu: Czytaj dalej

Pismo do PKW w sprawie niezwłocznego zamieszczenia skanów protokołów

W przededniu wyborów Ruch Kontroli Wyborów skierował do Państwowej Komisji Wyborczej pismo nawiązujące do postulatu ponawianego przez RKW od lat i kluczowego dla transparentności i uczciwości wyborów – natychmiastowej publikacji skanów protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych w Internecie.
Treść pisma upubliczniamy poniżej, oczekując od PKW realizacji postulatu i szybkiej odpowiedzi.

Czytaj dalej