Telefony alarmowe RKW na wybory prezydenckie

W niedzielę 28 czerwca 2020 roku, w dniu wyborów Prezydenta RP, w godz. 08:00 – 21:15 Ruch Kontroli Wyborów uruchamia telefony alarmowe. Prosimy zgłaszać wszystkie przypadki naruszenia prawa wyborczego na numery:
728 299 623,
782 186 717,
782 579 729,
782 597 077,
792 079 890.
Zgłoszenia dotyczące prawa wyborczego numer: 506 430 028 [w godz. 12:00 – 22:00 (z ew. przerwami)]

Proszę o cierpliwość i w razie braku połączenia z jednym numerem próbować dzwonić na pozostałe. Dla naszych wolontariuszy to jest też dzień uczestnictwa we Mszy Św. i w wyborach. Wymieniamy się, ale reduta nie będzie opuszczona. Dziękuję za zrozumienie.

Zgłoszenia nieprawidłowości i naruszeń prawa wyborczego podczas wyborów Prezydenta RP z terenu Warszawy i okolic oraz z zagranicy także na: pawel.zdun@ruchkontroliwyborow.pl
Zgłoszenia z pozostałych rejonów Kraju na: koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl
Przypominamy, by dokumentować (najlepiej filmować lub fotografować – do celów procesowych) wszelkie naruszenia prawa wyborczego. Zgłoszenie zwłaszcza przestępstw wyborczych warto móc wesprzeć materiałem dowodowym. Proszę zgłaszać nam wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji i jej ewentualnego wykorzystania. Warto też zapisać kontakty do ewentualnych świadków przestępstw wyborczych i innych naruszeń prawa wyborczego
Jak zgłaszać Protest Wyborczy do Sądu Najwyższego (tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów przez PKW)

Ruch Kontroli Wyborów życzy wszystkim wolontariuszom, koordynatorom i sympatykom udanej misji pilnowania spraw Polski!

RUSZAMY! RKW organizuje się przed wyborami samorządowymi 2018

Szanowni Państwo, wolontariusze i koordynatorzy Ruchu Kontroli Wyborów!

  1. Na początku marca b.r. celem omówienia strategii działań RKW w Warszawie odbyło się zebranie liderów RKW oraz przedstawicieli Krajowej Rady Koordynatorów RKW.
  2. Oceniono naszą działalność w ostatnim okresie (m.in. udział w pracach komisji parlamentarnych zajmujących się nowelizacją Kodeksu Wyborczego).
  3. Podjęto decyzję o przystąpieniu do akcji kontroli wyborów samorządowych, w takim zakresie, jaki będzie możliwy.
  4. Powołano trzyosobowy Zarząd Ruchu Kontroli Wyborów do kierowania jego pracami w składzie: dr Józef Orzeł, Ewa Stankiewicz i Paweł Zdun.
  5. Postanowiono odtworzyć grupy operacyjne (zajmujące się wybranymi aspektami działalności) podobne do tych z 2015 r., które mają służyć do przygotowania i przeprowadzenia akcji kontroli wyborów samorządowych.
  6. Zarówno nie najlepsze doświadczenia z uczestnictwa RKW w pracach nad nowelizacją Kodeksu Wyborczego na przełomie 2017 i 2018 r. (kiedy to odmówiono nam uwzględnienia najważniejszych postulatów RKW: zmiany PKW, wprowadzenia nowego i spójnego Kodeksu Wyborczego, wprowadzenia centralnego spisu wyborców oraz spisu przestępstw i przestępców wyborczych, wprowadzenia przepisów o dotkliwej penalizacji przestępstw wyborczych itd. [zob. Stanowisko RKW z 08.12.2017]), jak i praktyka implementacji nowych przepisów oraz niemalejąca pozycja PKW w dyktowaniu rządzącym rozwiązań niekorzystnych dla demokratyzacji i transparentności procesu wyborczego mogłyby skłonić nas do zaprzestania działalności. Zdecydowaliśmy jednak kontynuować naszą misję budowy transparentnego i uczciwego Państwa w zakresie kontroli wyborów.

Widzimy bardzo wiele zagrożeń dla wyborów samorządowych, bowiem:

– nowelizacje Kodeksu Wyborczego obok kilku dobrych rozwiązań (jak opisanie i rozszerzenie uprawnień mężów zaufania oraz obserwatorów społecznych), nie wyeliminowały wielu dawniejszych zagrożeń (szczegóły na ruchkontroliwyborow.pl), a poprzez m.in. niekonsekwencję we wprowadzaniu zmian mogą rodzić także kolejne. Do tego doszło skandaliczne naszym zdaniem wycofywanie się z części zmian (np. rezygnacja z monitoringu  kamerami w Obwodowych Komisjach Wyborczych) przy braku działań zastępczych;

– niezmieniony pozostał skład Państwowej Komisji Wyborczej, a jej kompetencje nie zostały ograniczone;

– niejasny jest możliwy wpływ dotychczasowych pracowników na nowe kierownictwo Krajowego Biura Wyborczego;

– nietransparentny pozostaje elektroniczny system wsparcia;

– wciąż brak jest centralnego rejestru wyborców;

– istnieje poważna obawa, że spora część komisarzy wyborczych pochodzić będzie „ze starego rozdania”;

– urzędnicy wyborczy nadal powiązani mogą być ze starymi układami lokalnymi;

– składy komisji obwodowych prawdopodobnie będą bardzo podobne do tych z 2014 roku.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że trudna do powtórzenia byłaby społeczna mobilizacja do akcji kontroli wyborów w takim zakresie, jak w 2015 r. Tym bardziej apelujemy do najbardziej świadomej części społeczeństwa, do dotychczasowych aktywistów RKW i do przyszłych działaczy, o włączenie się w ponowną aktywizację dla ochrony uczciwości zbliżających się wyborów. Zakres możliwej działalności RKW w dużej mierze zależy od gotowości Państwa do uczestnictwa w tegorocznej akcji kontroli wyborów.

Zamierzamy:

– przeprowadzić  kontrolę prawidłowości wyborów w komisjach (m.in. na podstawie wyników z 2014 roku);

– utworzyć centrum zgłaszania naruszeń prawa wyborczego połączone z pomocą prawną;

– przeprowadzić kontrolę prawidłowości procesu wyborczego w komisjach okręgowych oraz w PKW.

– podobnie jak w 2015 r.  organizować szkolenia, wsparcie prawne, organizację grup wolontariuszy, pomoc w zgłaszaniu kandydatur do komisji wyborczych oraz koordynację całości.

Apelujemy o zgłaszanie się osób chętnych do współpracy w ramach Ruchu Kontroli Wyborów. Dużą część struktury trzeba odbudować (w okresie między wyborami czynnie w działalność Ruchu zaangażowani była tylko część Ruchu Kontroli Wyborów).

Prosimy o zgłaszanie się wszystkich dotychczasowych koordynatorów i wolontariuszy oraz o pomoc w rekrutacji dodatkowych prawników, informatyków, moderatorów forum, ekspertów np.  od statystyki, osoby biegłe w tworzeniu różnego rodzaju zestawień. Najważniejsi są oczywiście przede wszystkim wolontariusze i koordynatorzy.

Pamiętajmy, wybory samorządowe to kolejny, bardzo ważny etap na drodze do przywracania w Polsce normalności, do wymiany jakościowej rządzącej elity. Społeczeństwo jest na tyle dojrzałe, że potrafi dokonać odpowiednich zmian, ale warunkiem koniecznym jest to, żeby wybory były przejrzyste i uczciwe. Nie wiemy, jak wciąż silne są stare układy. Bardzo dużo zależy od nas, zwykłych obywateli w zderzeniu ze społeczną aktywnością nawet najlepiej zakonserwowany system robi się bezradny.

Apelujemy o  włączenie  się w działalność obywatelskiego Ruchu Kontroli Wyborów. Bez Państwa zaangażowania Polska nie wyrwie się ze szponów dawnego, ale wciąż wpływowego w wielu obszarach działalności Państwa systemu.

Jeśli chcesz wolnej, suwerennej Polski, nie bądź bierny, zaangażuj się w Ruch Kontroli Wyborów!

Zarząd Ruchu Kontroli Wyborów

dr Józef Orzeł

Ewa Stankiewicz

Paweł Zdun

31.07.2018 r.

Apel w sprawie zmian prawa wyborczego

22 czerwca 2017 r.
Szanowny Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich
ulica Wiejska 10, 00-902 Warszawa

Apel w sprawie zmian prawa wyborczego

Ruch Kontroli Wyborów dnia 22 grudnia 2016 r., w trosce o wprowadzenie rzeczywistych standardów zapewniających uczciwość i transparentność procesu wyborczego, na podstawie doświadczeń z obserwacji wyborów w roku 2015, przekazał Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej dr. Andrzejowi Dudzie (do wiadomości Marszałków Sejmu i Senatu, Prezes Rady Ministrów, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS) (zob. http://ruchkontroliwyborow.pl/pilne-list-do-rzadzacych-polska)
list z Koncepcją Systemu Prawa Wyborczego. Niestety, mimo upływu sześciu miesięcy, żaden z adresatów nie odpowiedział. Dlatego dziś domagamy się od Adresatów naszego listu pilnej publicznej odpowiedzi na następujące pytania:

• Czy uważają obecne prawo wyborcze za niewymagające zmian, a składające się wyłącznie
z sędziów Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, nie podlegające
żadnej realnej kontroli, za instytucje rzeczywiście gwarantujące prawidłowy przebieg
i uczciwość wyborów?
• Czy chcą dalej utrzymywać sytuację, w której władze samorządowe zarządzają procesem
wyborczym, w którym wybierani są jej reprezentanci (np. wójt kontroluje wybór wójta
poprzez przedstawicieli delegowanych przez gminę do komisji wyborczych)?
• Czy widzą potrzebę uspołecznienia procesów wyborczych oraz wysłuchiwania
i odpowiadania na istotne sygnały pochodzące od społeczeństwa?

Z poważaniem

PILNE! Ważna konferencja prasowa RKW – 4.01 o 12.00 w Centrum Prasowym Foksal

Ruch Kontroli Wyborów zaprasza na konferencję prasową dotyczącą Listu RKW skierowanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i najwyższych władz Państwa na temat Koncepcji reformy systemu wyborczego RKW.

Konferencja odbędzie się w środę 4 stycznia o godzinie 12:00 w Centrum Prasowym Foksal przy Foksal 3/5 (Sala A).
W konferencji wezmą udział sygnatariusze Listu do Prezydenta RP: Hanna Dobrowolska (Koordynator Krajowy RKW), Paweł Zdun (Przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów RKW) oraz autorzy koncepcji reformy systemu wyborczego – Tomasz Hubert Cioska i Piotr Wolter.
Po zreferowaniu kluczowych założeń propozycji RKW sygnatariusze listu ustosunkują się do zadawanych pytań.
Zapraszamy media oraz osoby zainteresowane tematyką wyborczą

 

W imieniu Organizatorów:
Hanna Dobrowolska
Paweł Zdun

——————————————————————————————————
Przypominamy:
Koncepcja systemu wyborczego Ruchu Kontroli Wyborów – najważniejsze postulaty

I. Uchwalenie nowego Kodeksu Wyborczego obejmującego całość problematyki wyborczej – nie ma uregulowań wyborczych poza Kodeksem Wyborczym, koniec z „prawem powielaczowym” wydawanym przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW) i gminy!

II. Zastąpienie dotychczasowych państwowych, sądowych i samorządowych organów wyborczych – PKW, Krajowego Biura Wyborczego przy PKW (KBW) i podległych im komisji okręgowych oraz „delegatur KBW” (czyli organów de facto gminnych), przez społeczne komisje wyborcze składające się z przedstawicieli ugrupowań biorących udział w wyborach oraz, w drugiej kolejności, stowarzyszeń rejestrowych występujących w roli obserwatorów, przeprowadzające całość wyborów, przy merytorycznym nadzorze prawnym Sędziów Komisarzy.

III. Wprowadzenie Ogólnopolskiego Centralnego Spisu Wyborców z dostępem online lub przynajmniej telefonicznym w Obwodowych Komisjach Wyborczych (OKW) i aktualizacją w czasie rzeczywistym o osoby dopisywane; obowiązkowe podpis wyborcy na liście wyborców jako warunek wydania karty do głosowania.

IV. Pełna transparentność całego procesu wyborczego i kontrola społeczna na każdym jego etapie, w tym wgląd Informatycznych Mężów Zaufania do efektywnego i w pełni bezpiecznego systemu informatycznego, umożliwiającego podawanie wyników cząstkowych w miarę wprowadzania danych z protokołów głosowania z poszczególnych komisji wyborczych – obwodowych i okręgowych.

V. Głosowanie w sobotę na zasadzie jeden lokal – jedna komisja, z ciągłą rejestracją przynajmniej dwiema kamerami (również w obwodach zamkniętych), zapis z kamer przewożony i przechowywany wraz z dokumentami wyborczymi. Niezwłocznie po zakończeniu zliczania wywieszenie podpisanych, ręcznych protokołów z głosowania (frekwencji) i ich publikacja w internecie. Przewóz urn wyborczych do komisji okręgowych przez Policję z udziałem przynajmniej dwóch przedstawicieli OKW i mężów zaufania rejestrowany w sposób ciągły kamerami.

VI. Publiczne liczenie głosów w niedzielę w komisjach okręgowych jako Narodowe Święto Demokracji, z udziałem przedstawicieli komisji obwodowych, dostępne dla szerokiej publiczności, z pełną i otwartą rejestracją całego procesu i natychmiastową publikacją wyników głosowania i protokołów w internecie.

VII. Likwidacja głosowania korespondencyjnego w Kraju, ciszy wyborczej oraz przywiązania członka OKW do miejsca zamieszkania; wprowadzenie rotacji przydziałów do OKW oraz Sędziów Komisarzy do Okręgów; głosowanie zagranicą tylko w formie korespondencyjnej z jednym wydzielonym okręgiem wyborczym dla Polaków mieszkających zagranicą.

VIII. Zakaz pracy w komisjach wyborczych osób pozbawionych zaufania społecznego, nie dających rękojmi uczciwości, jak osoby czynnie zaangażowane w instytucjach ustroju komunistycznego oraz przestępcy wyborczy.

IX. Wprowadzenie do Kodeksu Karnego katalogu przestępstw przeciwko wyborom zagrożonych karami jak za przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu, rozpatrywanych w trybie wyborczym.

X. Rozpatrywanie wszystkich protestów wyborczych w trybie wyborczym przez jeden sąd dla całego kraju i obowiązek powtórzenia wyborów w razie wystąpienia 5% głosów nieważnych lub istotnej liczby naruszeń procedur wyborczych.

Zobacz równiez: Pilne – List do Rządzących Polską

„Sowiecki sąd do Sowieckiego Sojuza”. Demonstracja ws. odwołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego

W najbliższą środę przed Sejmem odbędzie się demonstracja. Jej inicjatorzy – Stowarzyszenie Solidarni 2010 oraz warszawski Klub GP – będą domagać się podczas niej dymisji sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak podkreśliła Ewa Stankiewicz, sędziowie Trybunału „wbrew prawu napisali ustawę w swojej sprawie, w konsekwencji poszerzając swoją władzę, czym przygotowali grunt pod obalenie demokratycznie wybranych władz”.
Demonstracja przed Sejmem odbędzie się pod hasłem „Sowiecki sąd do Sowieckiego Sojuza”. Rozpocznie się o godz. 11.00 [uwaga, nastąpiła zmiana godziny!] w najbliższą środę, 2 grudnia. Organizatorzy zapraszają do wzięcia w niej udziału wszystkich chętnych.

Dzień później 3 grudnia 2015 r. odbędzie się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z wniosku grupy posłów na Sejm, sygn. akt K 34/15; początek rozprawy – godz. 9:00. Również zapraszamy wszystkich chętnych (aleja Jana Chrystiana Szucha 12A). Trybunał będzie sędzią we własnej sprawie; warto zachęcić go do przestrzegania standardów.

 

Więcej na: http://solidarni2010.pl/32225-8222sowiecki-sad-do-sowieckiego-sojuza8221-demonstracja-ws-odwolania-sedziow-trybunalu-konstytucyjnego.html

25 X uruchamiamy Biuro interwencyjne RKW

Telefon sekretariatu RKW – 534 569 592 – czynny jest codziennie w godz. 10.00 – 18.00

Biuro interwencyjne RKW będzie czynne w dniu 25 X w godz. 7:00 – 2:00

 

Telefony alarmowe:

 

Mira 534 569 592 czynny już teraz od 10 do 20

Agnieszka 737 476 799

Barbara 737 488 064

Bogusława 883 198 661

Maria 509 970 797

Teresa 535 376 174 od czwartku

Jerzy 530 379 426, rezerwowy 733 003 048

Piotr 787 159 403, rezerwowy 787 166 473

 

Przyjmujemy zgłoszenia zaistniałych nieprawidłowości wyborczych.
Udzielamy odpowiedzi na wątpliwości i zapewniamy porady prawne.
W razie skomplikowanych sytuacji, które nie wymagają szybkiej interwencji, prosimy o dokładne opisanie ich w mejlu i przesłanie na:
Pamiętaj o:

RKW: Są wolne miejsca w komisjach!

Uwaga, są wolne miejsca w Obwodowych Komisjach Wyborczych w wielu gminach. Ich obsada  nie odbywa się za upoważnieniami, te bowiem obowiązywały tylko do terminu ustawowego.
Obsada vacatow odbywa się wyłącznie z ramienia gminy.
PILNIE dowiedz się, czy nie ma w twojej gminie takich vacatow i zgłoś siebie lub inne osoby na członków OKW!
„Lista mieszkańców czeka na Ciebie!”

RKW: 10 Komunikat Ruchu Kontroli Wyborów – pilnie do rozpowszechniania!

Misja OBWE, oddelegowana do obserwacji wyborów w Polsce, przyjmuje uwagi RKW; pilnie wzywamy PKW do upublicznienia protokołów wyborczych.
1. Informujemy, że na zaproszenie Misji OBWE [OSCE/ODIHR] delegacja RKW w osobach: H.Dobrowolska, K.Łazor, E.Stankiewicz, J.Orzeł,
odbyła w dn. 20.10.2015 rozmowę z przedstawicielem misji OBWE w Polsce, p. Simeonem Apostolov –  analitykiem wyborczym.
Podczas spotkania złożyliśmy pismo adresowane do OBWE z prezentacją kluczowych oczekiwań wobec PKW oraz 30 str. naszego raportu wcześniej przekazanego do PKW oraz do wszystkich władz w Polsce.
Podczas rozmowy p. Simeon Apostolov przyznał rację, że nasze główne oczekiwanie wobec PKW, czyli publikacja skanów protokołów wyborczych ze wszystkich komisji niezwłocznie po ich zatwierdzeniu,  jest całkowicie zasadne, a transparentność procesu wyborczego jest fundamentem realnej demokracji.
Oto treść pisma: