Telefony alarmowe RKW na wybory prezydenckie

W niedzielę 28 czerwca 2020 roku, w dniu wyborów Prezydenta RP, w godz. 08:00 – 21:15 Ruch Kontroli Wyborów uruchamia telefony alarmowe. Prosimy zgłaszać wszystkie przypadki naruszenia prawa wyborczego na numery:
728 299 623,
782 186 717,
782 579 729,
782 597 077,
792 079 890.
Zgłoszenia dotyczące prawa wyborczego numer: 506 430 028 [w godz. 12:00 – 22:00 (z ew. przerwami)]

Proszę o cierpliwość i w razie braku połączenia z jednym numerem próbować dzwonić na pozostałe. Dla naszych wolontariuszy to jest też dzień uczestnictwa we Mszy Św. i w wyborach. Wymieniamy się, ale reduta nie będzie opuszczona. Dziękuję za zrozumienie.

Zgłoszenia nieprawidłowości i naruszeń prawa wyborczego podczas wyborów Prezydenta RP z terenu Warszawy i okolic oraz z zagranicy także na: pawel.zdun@ruchkontroliwyborow.pl
Zgłoszenia z pozostałych rejonów Kraju na: koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl
Przypominamy, by dokumentować (najlepiej filmować lub fotografować – do celów procesowych) wszelkie naruszenia prawa wyborczego. Zgłoszenie zwłaszcza przestępstw wyborczych warto móc wesprzeć materiałem dowodowym. Proszę zgłaszać nam wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji i jej ewentualnego wykorzystania. Warto też zapisać kontakty do ewentualnych świadków przestępstw wyborczych i innych naruszeń prawa wyborczego
Jak zgłaszać Protest Wyborczy do Sądu Najwyższego (tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów przez PKW)

Ruch Kontroli Wyborów życzy wszystkim wolontariuszom, koordynatorom i sympatykom udanej misji pilnowania spraw Polski!

PKW przypomina: Zgłoszenia członków komisji wyborczych jeszcze przez niecały tydzień

Do najbliższego czwartku (6 września br.) komitety wyborcze mogą zgłaszać komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych, a więc wojewódzkich, powiatowych i gminnych komisji wyborczych. Jeśli chcesz zasiadać w komisji, możesz jeszcze zgłosić się w tej sprawie do działającego na twoim terenie komitetu wyborczego.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, do 6 września br. (czwartek) należy zgłosić komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych. Mogą to zrobić pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych.

Czytaj dalej

Obwody głosowania za granicą – projekt rozporządzenia MSZ

10 września 2015 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt „Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą” (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12276505)

Wiadomo zatem jakie komisje (numery) i gdzie (miejscowości) najprawdopodobniej zostaną utworzone na nadchodzące wybory. Obecnie trwają uzgodnienia międzyresortowe i opiniowanie projektu przez PKW. Właśnie złożyłem prośbę do PKW o uwzględnienie w opinii projektu rozporządzenia MSZ wniosków Polaków o utworzenie obwodu głosowania w Limerick w Irlandii). MSZ, zgodnie z zapowiedzią, zaproponowało utworzenie za granicą 250 obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt rozporządzenia (do pobrania – 30MB): Projekt rozporządzenia MSZ w sprawie utworzenia obwodów głosowania za granicą

Przypomnę, że w wyborach Prezydenta RP było utworzonych 229 obwodów głosowania, a w niedawnym referendum – 189 obwodów.