IV RAPORT NIEPRAWIDŁOWOŚCI RKW – 17.00

 

Lp. Rodzaj zgłoszenia Ilość zgłoszeń
1 Brak standardów działania komisji i lokali wyborczych 43
2 Błędy na listach wyborczych i w wydawaniu kart wyborczych 25
3 Błędy w przygotowaniu kart wyborczych przed głosowaniem 14
4 Błędy związane z obsługą informatyczną 0
5 Jawne fałszerstwa wyborcze 7
6 Brak dostępu do wywieszonych protokołów z komisji 0
7 Podpis elektroniczny pod listami wyborców 0
8 Niewłaściwa informacja OKW 2
9 Niedozwolona propaganda 8
10 Wadliwość książeczki 4
11 Ukryta propaganda 1
12 Błędy w obwieszczeniach 2
13 Przestępstwa wyborców 1
14 Głosy korespondencyjne poza społeczną kontrolą 1

INNE ZDARZENIA, NIEBĘDĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI

1 Brak męża zaufania 3
2 Mylące informacje w mediach o sposobie glosowania 2

Stan na 25 października 2015 r., godz. 17:00

Szczegóły raporcie interwencji TU