Jak to jest z tym nagrywaniem czynności komisji? Spot PKW i wyjaśnienie RKW

Każdy obywatel ma prawo zarejestrować (dla celów procesowych) zdarzenie, które wydaje mu się być przestępstwem, nie ma tylko prawa upubliczniać tej rejestracji bez wymaganych prawem zgód zainteresowanych stron.

1. Rejestrujemy (dla celów procesowych) zdarzenie, jeśli zachodzi według nas podejrzenie popełniania przestępstwa lub wykroczenia wyborczego, najlepiej na urządzeniu z wyjmowalną kartą pamięci (np. iphone’y odpadają).

2. Staramy się na miejscu wykonać kopię nagrania, którą zachowujemy, a oryginał przekazujemy do dokumentacji wyborczej. W razie niemożności wykonania kopii wpisujemy do protokołu fakt dokonania rejestracji (dla celów procesowych) oraz zobowiązanie niezwłocznego dostarczenia urzędnikowi vel komisarzowi wyborczemu oryginalnej karty z nagraniem, ew. mobilnego nośnika danych, na który dokonano przeniesienia rejestracji (np. z urządzenia bez wyjmowalnej karty pamięci).

Paweł Zdun,