Kiedy głos w wyborach samorządowych będzie ważny?!

Wybory samorządowe składają się z niezależnych czterech różnych głosowań, są skomplikowane i zakładają dobrą orientację wyborcy. Na dodatek wiele zależy od tego, jak duże są okręgi wyborcze [inaczej głosujemy w wyborach do rad gmin liczących powyżej i poniżej 20 tys. mieszkańców] i ilu zgłoszono kandydatów, jak również, czy głosujemy w I czy w II turze.

Polecamy lekturę informacji zamieszczonych na stronie pkw.gov.pl nie tylko wyborcom, ale także członkom komisji, mężom zaufania i obserwatorom RKW. 
Wszystkie istotne informacje znajdują się także w zakładce Dokumenty PKW na naszej stronie. Aktualizujemy zakładkę w miarę publikowania nowych dokumentów przez PKW.