Koncepcja systemu wyborczego Ruchu Kontroli Wyborów – najważniejsze postulaty

VI. Publiczne liczenie głosów w niedzielę w komisjach okręgowych
jako Narodowe Święto Demokracji, z udziałem przedstawicieli komisji
obwodowych, dostępne dla szerokiej publiczności, z pełną i otwartą
rejestracją całego procesu i natychmiastową publikacją wyników
głosowania i protokołów w internecie.

VII. Likwidacja głosowania korespondencyjnego w Kraju,
ciszy wyborczej
oraz przywiązania członka OKW do miejsca
zamieszkania; wprowadzenie rotacji przydziałów do OKW
oraz Sędziów Komisarzy do Okręgów; głosowanie zagranicą
tylko w formie korespondencyjnej z jednym wydzielonym okręgiem
wyborczym dla Polaków mieszkających zagranicą.

VIII. Zakaz pracy w komisjach wyborczych osób pozbawionych zaufania
społecznego
, nie dających rękojmi uczciwości, jak osoby czynnie
zaangażowane w instytucjach ustroju komunistycznego
oraz przestępcy wyborczy.

IX. Wprowadzenie do Kodeksu Karnego katalogu przestępstw
przeciwko wyborom
zagrożonych karami jak za przestępstwa
przeciwko porządkowi konstytucyjnemu, rozpatrywanych w trybie
wyborczym.

X. Rozpatrywanie wszystkich protestów wyborczych w trybie
wyborczym przez jeden sąd dla całego kraju i obowiązek
powtórzenia wyborów
w razie wystąpienia 5% głosów nieważnych
lub istotnej liczby naruszeń procedur wyborczych.


Koncepcja zmian systemu wyborczego RKW przyjęta uchwałą
Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów, jest dostępna na stronie
:
http://ruchkontroliwyborow.pl/ostateczna-koncepcja-systemu-wyborczego-rkw/
Pytania i komentarze prosimy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy na stronie
Ruchu Kontroli Wyborów: www.ruchkontroliwyborow.pl

 

Koncepcja RKW Ulotka
Koncepcja systemu wyborczego RKW opis