Nie pozwól, aby Twój głos się zmarnował!

Wyborco!

Nie pozwól, aby Twój głos się zmarnował!

Przy odbiorze kart do głosowania sprawdź, czy otrzymałeś karty WAŻNE

  • czy biała książeczka z kandydatami do Sejmu zawiera wszystkie strony?
  • czy żółta karta do Senatu zawiera wszystkich kandydatów?
  • czy wszystkie strony są poprawnie wydrukowane?
  • czy kratki obok nazwisk są czyste, bez krzyżyków lub jakichkolwiek znaków?
  • czy na pierwszej stronie książeczki oraz na karcie głosowania do Senatu, w dolnym lewym rogu, znajdują się pieczęcie Twojej komisji obwodowej?

Pamiętaj, zawsze możesz poprosić członków komisji o pomoc w sprawdzeniu kart do głosowania.

UWAGA!

Jeżeli karta do głosowania okażą się NIEWAŻNA, Twój głos przepadnie!

Ruch Kontroli Wyborów

ruchkontroliwyborow.pl – siepoliczymy.pl