Nie znalazłeś się w komisji wyborczej?! Możesz się odwołać!

UWAGA! docierają do nas niepokojące informacje o odrzucaniu kandydatur na członków komisji z powodu niechlujstwa – lub co gorsza, być może złej woli! – urzędników! Każdemu przysługuje odwołanie się od tej decyzji i sprawdzenie POWODÓW jej wydania!

Po interwencji jednego z koordynatorów RKW okazało się, że pracownicy urzędu – którzy odrzucili kandydaturę członka komisji, twierdząc, że nie zamieszkuje na danym terenie i nie ma prawa być członkiem komisji – sprawdzali rejestry gminne, a nie rejestr wojewódzki, podczas gdy Ustawodawca mówi o zamieszkiwaniu na terenie województwa!  
 
RKW rekomenduje sprawdzenie powodów, dla których Twoja kandydatura do członka komisji została odrzucona; jeśli powodem jest adres zamieszkania, sprawdź, jaki rejestr został wzięty pod uwagę przez Urzędnika danego Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w Departamencie Obsługi i Administracji –  JEŚLI ZAMIESZKUJESZ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ DANA KOMISJA  WYBORCZA, MASZ PRAWO BYĆ CZŁONKIEM TEJ KOMISJI WYBORCZEJ!
„Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wytyczne dla kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowej komisji wyborczej do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie. Jak podkreślono, kandydatem może być osoba, która jest ujęta w stałym rejestrze wyborców na obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji, oraz posiada prawo do głosowania”.
Ruch kontroli wyborów od dawna domaga się między innymi wprowadzenia Ogólnopolskiego Rejestru Wyborców. Szereg rejestrów gminnych z jednej strony utrudnia sprawdzenie, czy ktoś jest wyborcą z danego terenu większego niż jeden powiat albo ułatwia manipulacje przy odrzucaniu zgłoszeń do komisji wyborczych, a z drugiej strony ułatwia pracę fałszerzom w komisji wyborczej.
 
Wykażmy czujność, nie dajmy się zniechęcić, patrzmy na ręce tym, którzy podejmują decyzje!